Hur förvaltar man en halv miljard?

Foto:
I landskapslagen om Ålands pensionsfond står följande gällande dess styrelsesammansättning: ”Till pensionsfondens styrelse utser landskapsregeringen för fyra kalenderår i sänder sju ledamöter med personliga ersättare. Tre av ledamöterna och deras personliga ersättare utses bland personer som föreslagits av de mest representativa fackliga organisationerna.”

I landskapslagen om Ålands pensionsfond står följande gällande dess styrelsesammansättning: ”Till pensionsfondens styrelse utser landskapsregeringen för fyra kalenderår i sänder sju ledamöter med personliga ersättare. Tre av ledamöterna och deras personliga ersättare utses bland personer som föreslagits av de mest representativa fackliga organisationerna.”
Att tre ledamöter ska hämtas från de fackliga leden till en styrelse som ska förvalta och utveckla pensionsfondens tillgångar känns varken optimalt eller modernt. Tillgångar som vid årsskiftet uppgick till cirka 460 miljoner euro. Självklart ska pensionsfondens styrelse bestå av sakkunniga inom området, en princip som bör gälla inom samtliga offentliga styrelser. Det skulle hela Åland vinna på.
Jag kommer att arbeta aktivt för att landskapslagen om Ålands pensionsfond revideras och moderniseras.
John Holmberg
Lagtingsledamot (Lib)

Ålandstidningen

Hittat fel i texten? Skriv till oss