En lekpark med tydligt tema och identitet skulle göra Lilla holmen till ett speciellt utflyktsmål och vara en turistattraktion.
<@Fotograf>Robert Jansson
En lekpark med tydligt tema och identitet skulle göra Lilla holmen till ett speciellt utflyktsmål och vara en turistattraktion.
Foto: Robert Jansson
Foto:

Bild

Ta tillvara det som gör Lilla holmen originellt

Det behövs en levande familjepark i Mariehamn. Varför satsa på torftiga lekmiljöer i stället för att utnyttja Lilla holmens unika karaktär?

Ingen annan plats i Mariehamn väcker så mycket känslor som Lilla holmen, en plats som betyder mycket för många. De livliga diskussionerna kring rivningen av paviljongen är inte överraskande.

Det finns frågetecken som behöver redas ut. Enligt stadens tjänstemän saknar paviljongen kulturhistoriskt värde, men så sent som 2022 förklarade både kulturbyrån och infrastrukturavdelningeen paviljongen som högt skyddsvärd i två olika utlåtanden. Hur kan stadsarkitektkansliet ett år senare komma till en helt annan slutsats? Föregående stadsarkitekter, Sirkka Wegelius och Folke Wickström, har inte sett paviljongen som värdelös. Visst är byggnaden i renoveringsskick, men det beror ju på att Mariehamns stad inte har skött den.

Arkitekten Johanna Wickström intervjuades i gårdagens tidning och kommer med några andra intressanta perspektiv på Lilla holmen. Hon flyttade tillbaka till Åland från Stockholm förra året med sina barn, och konstaterar att det är gott om fina evenemang och aktiviteter – men förfäras över utbudet på roliga lekplatser.

– Allt ser likadant ut. Samma produkter överallt från samma leverantör, säger hon.
På Lilla holmens lekplats finns i dag ett lekskepp. Det är en katalogvara som finns i åtminstone tre upplagor i Mariehamn. Tänk om man till exempel skulle bygga en miniatyr av Miramar-restaurangen, föreslår Johanna Wickström. Kanske skulle det kosta lite mer än en importerad skuta, men det ger mervärde och om uppdraget ges till en lokal aktör stannar pengarna på Åland. Att ge barn tillgång till stimulerande lekmiljöer är dessutom en av de viktigaste investeringarna ett samhälle kan göra.

Hur kul är egentligen vår tids standardiserade lekplatser med gummimatta och en handfull lekredskap som valts ur en katalog?

Undertecknad är själv förälder och kan intyga att det inte finns något mer själsdödande än att stå på en tråkig lekplats och skjuta en gnisslande gunga framför sig.
Barnen tröttnar ofta efter några minuter på de tillrättalagda lekplatserna som talar om för barnen hur de ska leka: ”Klättra upp där, rutscha ner där”.
Det är som snabbmat. Men barn mår inte bra av att äta för mycket snabbmat.
En bra lekpark är en plats där både barn och vuxna trivs, vill stanna länge och komma tillbaka.
Förmågan att skapa bra lekmiljöer är en kunskapsfråga som så mycket annat. Kanske handlar trenden med snabbmatslekplatser om att man inte har djupare förståelse om lekvärde, eller att man rentav nedvärderar lek som något oviktigt utan värde för samhället.

Lilla holmen är det enda område i Mariehamn som är till för barn och ungdomar, en mötesplats för familjer som ger liv åt staden.

Det är också dit turister söker sig. En lekpark med tydligt tema och identitet skulle göra Lilla holmen till ett speciellt utflyktsmål och vara en turistattraktion.
Lilla holmen är en plats full av historia och karaktär. Det finns en enorm potential i att förstärka platsens själ och utforma en lekmiljö utifrån dess befintliga värden. Det är något väldigt kulturlöst och sorgligt i att inte kunna se det.

Linda Blix

tel: 26 637

Hittat fel i texten? Skriv till oss