Finska regeringen, här företrätt av Riikka Purra (Sannf), Petteri Orpo (Saml), Anna-Maja Henriksson (SFP) och Sari Essayah (KD), presenterade förra veckan sin budget där satsningar på det svenska språket till viss del lyftes.
Finska regeringen, här företrätt av Riikka Purra (Sannf), Petteri Orpo (Saml), Anna-Maja Henriksson (SFP) och Sari Essayah (KD), presenterade förra veckan sin budget där satsningar på det svenska språket till viss del lyftes.
Foto: Fanni Ussitalo, regeringskansliet
Foto:

Bild

Svenska språkets ställning i Finland är som en pyspunka

Den finländska regeringen försöker stärka svenskans roll i Finland men har ännu en lång väg att vandra.

Den finländska regeringen avslutade förra veckan sin första budgetförhandling. Turerna har varit många och utspelen lika så.

Utlovade inbesparingar är att vänta, men synar vi given lite i sömmarna framkommer även en rad satsningar. Inte minst försök till satsningar för att stärka svenskans roll i Finland.

Det var nog inte många som räknade med att en regering där Sannfinländarna ingår skulle bidra till att stärka det svenska språket. Milt sagt är erfarenheterna av partiet inte direkt positiva när det kommer till det svenska språkets ställning.

Samtidigt har de övriga partierna i regeringen försökt stärka sin roll inom området och inte minst ser Sannfinländarna att det av dem upplevda ”hotet” mot samhället numera kommer från annat håll än från svenskspråkiga. Men att säga en sak är en sak – att verkligen göra något är något annat.

Om vi ser närmare vad den finländska regeringen aviserar för insatser i budgeten för att stärka det svenska språket finner vi trots allt en del.

Några saker som sticker ut är att det stora språkprovet kommer att bli avgiftsfritt, men även att regeringen satsar på läromedel på svenska. Vidare får den svenskspråkiga polisutbildningen tilläggsfinansiering så även räddningsutbildningen. Även integration på svenska får mer medel.

Att mer medel sätts för att stärka svenskan i olika delar av utbildningssektorn är bra. Samtidigt så känns satsningarna lite torftiga. Vi vet vilka enorma utmaningar svenskan har i Finland och betydligt mer resurser krävs för att svenskans roll ska stärkas. Se bara på det faktum att debatterna i riksdagen sällan simultantolkas. Redan där visas det verkliga intresset för svenskan.
Enligt Svenska Yle var det bara finska Centern, SFP och Vänsterförbundet som inför valet talade i sina valprogram om att trygga det svenska språket. Inte minst tillgången till svenskspråkig vård, litteratur, kultur och undervisning. Varav bara ett parti nu ingår i sittande regering.
Svenskan har en lång väg att vandra innan den hittar tillbaka till sin rättmätiga plats i Finland.

Det är klart att i takt med att engelskan fått allt större fäste i landet kan man anse att svenskans betydelse minskar. Samtidigt har svenskan en roll att fylla inte minst som en av de två nationalspråken, men även för att knyta Finland närmare övriga Norden.

Den positiva tänker att regeringens budget trots allt är ett steg framåt. Det kunde gått värre. Pessimisten tittar på budget och rycker på axlarna och konstaterar att är det så här mycket svenskan är värd i Finland.

Oavsett hållning så kan vi ändå tyvärr konstatera att svenskans roll i Finland är på kraftig tillbakagång och att du som svenskspråkig i dag inte kan räkna med till exempel samma service hos myndigheterna som en finskspråkig. Det är ett faktum och även självupplevt av de flesta svenskspråkiga.
I en rapport om språkklimatet, byggd på närmare 1.000 intervjuer bland finlandssvenskar, från innevarande år från tankesmedjan Agenda styrks detta antagande. I samma rapport konstaterar även sociologen Kjell Herberts att tron på att samhället i praktiken ska se till att språklagens anda och riktlinjer efterföljs förblir bara en from förhoppning. Den språkliga servicen utvecklas inte.

Okej, låt gå att det finns satsningar för att stärka svenskan i regeringens budget men någon stor seger för svenskan i Finland är det inte. Det är snarare mer att ses som en reparation av en pyspunka som fortsätter läcka och där svenskan dag för dag sakta men säkert tappar luft i Finland.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss