The Sami flag isolated on clear blue sky.
Den samiska flaggan från 1986 används i hela Sápmi. Cirkeln i flaggan står enligt Wikipedia för andlighet och representerar solen och månen. Det gröna symboliserar växter och natur, det blå vattnet, det röda elden, värme och kärlek och det gula solen. Samma färger ingår i den traditionella samiska dräkten.Foto: Istock
Foto:

Bild

Ska samerna offras när Centern jagar framgång?

Ska samerna, och sametingslagen, offras på grund av finska Centerns historiskt dåliga opinionssiffror? Det ser inte bättre ut, Centern vägrar godkänna regeringens förslag till ny sametingslag som skulle ge samerna rätten att själva definiera vem som är same.

 

Det brinner i knutarna för den nya sametingslagen. Senast på torsdag denna vecka, den 17 november, måste regeringen överlåta lagförslaget till riksdagen för att det ska hinna behandlas inom denna mandatperiod. Centern har nu två gånger bordlagt förslaget i regeringen och gör uppenbarligen allt för att förhala, och förhindra att lagen ska gå vidare.

Den springande punkten är definitionen av vem som är same och som därmed har rösträtt i sametingsvalet. Enligt nu gällande bestämmelse och beslut i Högsta förvaltningsdomstolen har också icke-samer rösträtt, om de själva anser sig vara samer. Också de, som har en förfader som antecknats som ”fjäll-, skogs- eller fiskelapp” i mantalsregistren är same och får rösta. Dessa tolkningar väcker motstånd bland samerna. Sametinget ger samerna kulturell självstyrelse inom bosättningsområdet och ansvarar för frågor som rör språk, kultur, utbildning och läromedel samt delvis nyttjandet av samiska landområden. Sametinget har ingen reell makt över mark och vatten men måste tillfrågas om till exempel gruvverksamhet ska inledas.

En ändring av sametingslagen har varit på gång sedan 2015 men enighet har inte nåtts i regeringen. Under denna mandatperiod har frågan tagit ny fart eftersom FN flera gånger prickat Finland för att bryta mot samernas mänskliga rättigheter som ursprungsfolk.

Den nya lagen skulle därför ge samerna rätten att definiera vem som är same och som därmed har rätt att rösta i sametingsvalet. Det duger inte för Centern som slår vakt om även icke-samers, och trogna Centerväljares, intressen inom samernas bosättningsområde. Om samernas rättigheter stärks innebär det att icke-samernas försämras, resonerar Centern.

Centern ligger risigt till i opinionsundersökningarna och landar på endast drygt tio procent i väljarstöd inför vårens riksdagsval. Sametingslagen är inte den första fråga som Centern tar strid om, uppenbarligen som ett försök att inför väljarna visa på att man driver deras intressen.

Men ska ett partis eventuella framgång bygga på att samerna, det enda ursprungsfolket i Europa, körs över? Hur stort är stödet bland Centerväljarna för en sådan linje? Och, som justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) sagt, skadar den här behandlingen av samerna Finlands anseende som förespråkare för mänskliga rättigheter.

Enligt uppgifter i riksmedia kan regeringen överlåta sametingslagen till riksdagen även utan Centerns stöd. Man har också sagt att Centern ska få rätt att rösta mot lagen i riksdagen men inte heller det har hittills blidkat Centern. Och utan C-stöd krävs det att Samlingspartiet röstar för lagen för att den ska träda i kraft.

Förhoppningsvis landar Centern den här veckan i att stöda sametingslagen. En annan utgång kan bli en regeringskris, alltså att Centern lämnar regeringen. Men att ställa till med regeringskris nu är inte att ta ansvar. När ekonomin viker, energipriset rusar i höjden, ett grymt krig pågår i Europa, Finland ska in i Nato och klimatkrisen ligger som en våtvarm filt över allt och alla, då behöver landet en funktionsduglig regering. Att vårt ursprungsfolk vill ha rätt till lite mer självbestämmande ska välkomnas, inte motarbetas.

 

Kerstin Österman

tel: 26 026

Hittat fel i texten? Skriv till oss