I praktiken har det för flera klienter blivit dyrare att bo på ESB-avdelning jämfört med om man hade bott på institutionsavdelning.
<@Fotograf>Daniel Eriksson
I praktiken har det för flera klienter blivit dyrare att bo på ESB-avdelning jämfört med om man hade bott på institutionsavdelning.
Foto: Daniel Eriksson
Foto:

Bild

Det ska inte vara dyrare att bo på ESB än institution

Klientavgifter » Trots att syftet med de nya avgiftstaxorna för äldreomsorgen var att utjämna ekonomiska orättvisor, har det i själva verket skapat en klyfta mellan ESB-klienternas ekonomiska situation och deras faktiska behov.

Den 1 januari 2024 trädde en ändring av lagen om klientavgifter inom socialvården i kraft, vilken resulterade i förändrade avgiftstaxor för äldreomsorgen.

Ändringen syftar till att ”utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppbärs på olika omsorgsnivåer”. Tanken att de med lägre inkomster ska gynnas är lovvärd. Tyvärr har det nya systemet haft en oproportionerligt hård påverkan på dem med något högre pensioner, särskilt boende på effektiverat serviceboende, ESB.
Som Ålandstidningen har rapporterat har vissa drabbats av drastiska avgiftshöjningar på 600 euro – från den ena månaden till den andra. Detta har fått anhöriga att reagera mot vad de ser som en orättvis ekvation. För personalen som ska hantera missnöjet är det svårt att stå till svars för beslut som fattats på politisk nivå.

Avgiften för ESB är nu 85 procent av klientens nettomånadsinkomst efter avdrag för till exempel läkemedel och hyra. Avgiften för institutionsvård är också den 85 procent men i den avgiften ingår allt. Klienter på institutionsvård får alltid behålla minst 150 euro per månad, medan ESB-klienter behåller 250 euro.

Listan på vad ESB-klienter ska bekosta själv är lång: sjuktransporter, läkarbesök, fysioterapi, apoteksinköp, hygienartiklar, fotvård, frisör, optiker, glasögon, hjälpmedel, kläder, tandvård, tidning och så vidare.
De boende på ett äldreboende är i behov av kosttillskott som D-vitamin, och det är vanligt med kostnader på flera hundra euro årligen för olika salvor som krävs för deras vård. Dessutom tillkommer extra utgifter relaterade till specifika sjukdomar och medicinska behov. Kostnader för receptfria produkter kan inte dras av på klientavgiften.
Att en del av klienterna på ESB egentligen skulle behöva vårdas på institution, där allt ingår, gör inte att det känns mindre orättvist.

Det är uppenbart att 250 euro i månaden inte räcker för att kompensera för allt som inte ingår i avgiften för ESB-klienter.

Uppsåtet att skapa rättvisa mellan avgifterna för institutionsboende och ESB har misslyckats. Detta behöver regleras.
Lagstiftare och kommuner måste se över klientavgifterna för att säkerställa en värdig och rättvis vård och omsorg för våra äldre invånare.

Sund är ett exempel där kommunen valt att erbjuda ESB-klienter en högre summa för personligt bruk, 400 euro.

– Vi tycker att vi har råd med det, och på det här viset kan man hjälpa de som är äldre. Det är de äldre som har byggt upp samhället vi har i dag, sade ordförande Tony Ek (C) i måndagens tidning.
Detta visar på möjligheten att minska den ekonomiska bördan för de äldre och bidra till en mer rättvis situation.

Linda Blix

tel: 26 637

Hittat fel i texten? Skriv till oss