Postrodden 2014,  *** Local Caption *** @Bildtext:I stilla väder rodde ekipagen västerut mot Grisslehamn på söndagsmorgonen.
Foto:

Bild

Roslagen + Åland = sant

Linjen Kapellskär–Mariehamn må ha upphört, eller åtminstone tagit paus, men det har inte möjligheterna till utökat samarbete mellan Åland och Roslagen.

 

Viking Lines beslut om att upphöra med trafiken på Kapellskär fortsätter att engagera. Senast i veckan såg vi lagtingsledamot Camilla Gunell (S) fråga landskapsregeringen om vad man gör för att återupprätta trafiken.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) svar om att LR att inte göra något förhastat och störa marknaden är givetvis det rätta, men trots det finns möjligheter i kölvattnet som Åland kunde passa på att ta tillvara.

I debatten som följt nedläggningen av rutten Mariehamn–Kapellskär har många glömt att Åland har väldigt bra förbindelser.

Eckerölinjen har ökat antalet turer till Grisslehamn och vi har fortfarande många andra avgångar till Sverige. Dessutom är det förbindelser till priser som till exempel gotlänningarna fortfarande bara kan drömma om. I detta finns stora möjligheter som Åland ännu inte riktigt tagit till sig på allvar.

Närheten till Roslagen är en stor potential och därför har Ålands näringsliv under flera år aktivt arbetat för att hitta samarbeten mellan regionerna.

Många samarbeten har kommit till, men fortfarande är de flesta på embryonivå, men det finns en vilja till utökat samarbete och det är en god start.

Att viljan till samarbete mellan regionerna dessutom är ömsesidig blev extra tydligt när Norrtelje tidning frågade gruppledarna i Norrtälje fullmäktige om deras syn på samarbetet med Åland.

Flera av gruppledarna såg stora möjligheter i ett utökat samarbete och kunde samtidigt konstatera att regionerna redan nu på många plan har ett intensivt samarbete.

Ålandsvännen Per Lodenius (C) konstaterar bland annat att det finns stora möjligheter till gemensamma EU-projekt inom omsorgen. Robert Beronius (L) lyfte i sin tur fram möjligheterna att Åland och Norrtälje nu göra gemensam sak av att stärka och utveckla trafiken mellan Eckerö och Grisslehamn.

Inte minst finns det, precis som Camilla Rydstrand (MP) och Ulrika Falk (S) konstaterade i samma artikel, en möjlighet för Norrtälje och Åland att tillsammans lyfta frågan om vägförbindelsen till Grisslehamn. En fråga som är synnerligen aktuell för båda orter när trafiken koncentreras till Grisslehamn.

Inom dessa områden finns således stora möjligheter, men som flera av gruppledarna i Norrtälje fullmäktige lyfte så kan regionerna göra mycket för att tillsammans stärka besöksnäringen på Åland och i Roslagen.

Med storslagen natur, många evenemang, fina boenden och inte minst väldigt mycket inom området mat så finns här mycket som regionerna kan göra tillsammans för att utveckla besöksnäringen. Icke att förglömma är det kapitalstarka segmentet inom wining and dining – där regionerna har en hel del att erbjuda besökare.

Ett hav skiljer inte regioner utan ett hav förenar. Vi har en granne som vill samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Det ska vi alla ta till vara. Inte enbart politiker utan även näringsliv och tredje sektor. Här finns möjligheter som stärker såväl Roslagen som Åland – ta dem!

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss