Foto:

Låt Ålandsbanken visa vägen

Ålandsbanken fortsätter leverera. Det är en styrka för lilla Åland att ha en bank som går från klarhet till klarhet. Det är positivt för hela landskapet och inte minst bidrar det till att det åländska näringslivet differentieras.

Ålandsbankens vd Peter Wiklöf beskrev sig själv som bortskämd när han återigen kunde visa på en stark vinsttillväxt.

Under årets första nio månader ökade rörelsevinsten med 42 procent till 39 miljoner euro. Det här är nytt rekord, och gör dessutom banken till en av de mest lönsamma i hela Europa. Det bygger framtidstro inte enbart inom banken utan även för det åländska samhället i stort. Det går att tänka stort och det går att lyckas även utanför Åland.

I det stora hela har Ålandsbanken under Peter Wiklöfs ledning agerat i framkant och det är det som nu bär frukt. Utanför Åland har banken nischat in sig på ett visst klientel av kunder. En penningstark kundgrupp där service många gånger är viktigare än nivå på avgifter kopplade till servicen. Det är en av grundbultarna till att man lyckats även utanför Åland.

När analysföretaget Westnova tidigare i år mätte lönsamheten på den, för Ålandsbanken så viktiga, svenska marknaden kunde det konstateras att avkastningen på eget kapital i branschen i snitt var 8,7 procent under 2020. Det var en lägre avkastning än 2019 då lönsamheten låg på cirka 11,6 procent. Och det var nischbankerna som drog upp lönsamhetssiffrorna.

Förlorarna var de traditionella sparbankerna. Det visar att bankbranschen fortsättningsvis är en bransch där mycket är i omvälvning och att det krävs att man är på tårna för att lyckas. Detta är svårt för inte minst de stora bankerna som många gånger är att se som institutioner snarare än snabbfotade, nytänkande företag. Vinnarna är, enligt Westnova, således snabbfotade nischbanker med inriktning på kort, krediter och nätbanker.

Om vi blickar framåt ser det även fortsättningsvis positivt ut för Ålandsbanken. Framför allt sticker samarbetet kring bostadslån i Sverige, Borgo, ut. Det närmar sig lansering och det är första gången Ålandsbanken säljer centralfunktioner till andra. Många anställda vid Ålandsbanken jämför affären med köpet av Kaupthing Bank – när det kommer till personalinsatser och framtida möjligheter. Och återigen gör Ålandsbanken det man tidigare lyckats med – omvandla en kostnadspost till en potentiell intäktskälla.

Mycket av hoppet om ekonomisk tillväxt för det åländska samhället måste tillskrivas finanssektorn. För tillsammans med Ålandsbanken finns det en stor potential och ett kunnande hos Alandia Försäkring och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Dessa bolag är klart lysande stjärnor på den åländska företagshimlen och de har stora möjligheter att fortsätta sin expansion utanför Åland.

Den stora utmaningen är sedan för det åländska samhället att se till att det finns kompetent arbetskraft på Åland så att branschen har möjligheter att anställa i den takt man expanderar. Då kan växande företag ge välbetalda jobb på hemmaplan. Det vinner hela Åland på. Men för att det ska lyckas krävs lite nya grepp och ett tätt samarbete mellan utbildningsväsende och näringsliv. Hur det ska lösas är en helt annan fråga.

Hittat fel i texten? Skriv till oss