Foto:

Landskapsregeringens mission impossible

Harry Jansson hade svårt att inte låta sina tvivel om revisionen av självstyrelselagen skina igenom när han berättade om läget i förhandlingarna i samband med budgetpresentationen.Nu ger sig han och lantrådet ut på ett ”Mission impossible” för att rädda en revision som redan är förlorad.

Nästa år återvänder Tom Cruise till vita duken som Mission Impossible-hjälten Ethan Hunt. Det är sjunde gången Cruise ska rädda världen. Men frågan är om det inte finns ett gäng ålänningar som har en betydligt svårare uppgift.

För när vice lantrådet Harry Jansson (C), vid landskapsregeringens (LR) presskonferens om budgetförslaget, presenterade läget kring revisionen av självstyrelselagen lät det minst sagt som ett omöjligt uppdrag.

Den normalt stringente Jansson vred och vände på frågan så att vissa stunder framstod det som att det var naturligt för Åland att ta vad som erbjuds från Helsingfors, för att sedan konstatera att Åland inte ska acceptera ett förslag som urholkar självstyrelsen. Och det sistnämnda är vad LR anser att det liggande förslaget gör.

Den här veckan inleds de politiska förhandlingarna mellan Åland och Helsingfors på allvar. Landskapets motsvarigheter till Ethan Hunt och hans gäng heter Harry Jansson, lantrådet Veronica Thörnroos (C) och ett flertal ledande tjänstemän.

Tiden är knapp, Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har sagt att hon helst vill lägga ett förslag till riksdagen redan i januari. Det innebär i praktiken att man har få veckor på sig att reda ut de enormt stora och svåra frågorna man har kvar.

För en månad sedan sände LR sitt ställningstagande kring det förslag som den finska regeringen sänt på remiss. I det fastslår LR tolv punkter man inte kan skriva under på. Flera är av det mindre betydelsefulla slaget, men ett par är sådana som det är mycket svårt att se att de båda regeringarna ska kunna lösa.

Harry Jansson konstaterade på presskonferensen i söndags att alla måste inse att några större lagstiftningsbehörigheter kommer inte att föras över från Finland till Åland. Men han framhöll en annan mycket viktig fråga där Åland inte kommer att kunna acceptera den finska sidans inställning.

I Högsta domstolens remissutlåtande konstaterade HD att man inte kan ge självstyrelsen grundlagsskydd. ”Då har vi egentligen backat på den bogen”, konstaterade Jansson.

Åland framhåller också att det behövs en oberoende part, LR föreslår Ålandsdelegationen, när Finlands och Ålands regeringar inte kommer överens om gemensamma resurser i förhållande till EU.

HD fastslog härom året att Finland i dag har rätt att bestämma om de två parterna inte kommer överens. Då handlade det om fiskekvoter, men i en tid där allt mer styrs från Bryssel kan många andra områden omfattas framöver. Då vill LR att ett skiljebeslut ska tas av en oberoende part. Det får dock anses som högst osäkert om den finska regeringen vill släppa makten i frågan.

LR lyfter också frågan om undantagslagar och vad som sker när landet försätts i undantagstillstånd. Under pandemin åsidosattes stora delar av den åländska självstyrelsen genom beslut tagna ensidigt i Helsingfors. Här vill Åland ha en egen lag som reglerar undantagsförhållande och självstyrelselagens ställning visavi detta.

Med tanke på eventuella framtida epidemier, eller för all del ett eventuellt utlysande av krisläge när det gäller klimatet, är det viktigt att reglera hur självstyrelsen ska fungera utan att Åland då tvingas ge upp alla sina rättigheter.

Även här lär LR få det tufft att nå ett nöjaktigt resultat.

Harry Jansson och hans kollegor har några tuffa veckor av förhandlingar framför sig. Men risken är mycket stor för att han kommer att tvingas konstatera att det förslag man till slut kommer fram till är just den bleka kopia som Jansson varnade för under söndagens presskonferens.

Hittills har gehöret från Helsingfors varit minimalt, för att inte säga obefintligt, för de åländska kraven. Gång efter gång har Åland fått ge upp de önskemål som lades fram för tiotalet år sedan när processen inleddes.

Nu återstår en tummetott, som LR hoppas kunna förhandla till åtminstone en liten vante.

Ethan Hunt är nog glad att han slipper det här omöjliga uppdraget.

Hittat fel i texten? Skriv till oss