Foto:

Kära underbara Åland

Vi tar dig ofta för given. Din natur, din öppenhet, din självstyrelse och din frihet. Din historia är präglad av framgång, men även av sorg och smärta. Ditt namn är dock alltid förknippat med framtidstro och tron på oss ålänningar. En tro på en bättre morgondag där det alltid finns vägar fram om vilja finns. När vi i dag firar 100 år av självstyre sägs det ofta att det är du, Åland, som fyller 100 år. Det vet både jag och du, min kära hembygds ö, att inte är sant. Din historia sträcker sig långt förbi de senaste 100 åren.

Det som däremot är sant är att vår självstyrelse firar 100 år. En självstyrelse som är Ålands egna, men även det åländska folkets. En möjlighet till självbestämmande som möjliggjort Ålands resa från att ha varit en fattig utpost i det karga och ödsliga Skandinavien till att i dag vara ett blomstrande fredlig välmående ö i ett allt mer integrerat Europa.

Åland och det åländska folket fick inte som vi ville under tidigt 1900-tal. Drömmen om återföreningen med moderlandet Sverige slogs i spillror och framtiden var mycket oviss. Åland slets loss från sin moder och Åland samt ålänningarna fick i stället påbörja en ny okänd resa. En resa som sakta men säkert lärt oss att stå på egna ben.

Det är därför lätt att förstå den känsla som prosten August Sjögren satte ord på när han höll landstingspredikan när Ålands första landsting (numera lagting) öppnades den 9:e juni 1922. En känsla som Sjögren fångade genom att ställa frågorna: ”Vad ska det nu bliva av detta vårt kära Åland? Går vi mot en ljus eller mörk framtid?”.

Oron som fanns 1922 var naturlig och fullt förståelig. För bakom de oroliga åren på Åland fanns även en närtid präglad av världskrig, rysk revolution, inbördeskrig samt en ständig oro att bli underställd den bolsjevikiska terrorn och kommuniststyre. En oro som låg kvar i mannaminne, men som nu sakta ebbat ut i takt med tidens gång. Men de gamla farhågorna ersätts nu av nya. Rysslands brutala krig i Ukraina och de konsekvenser som kriget medför kommer att prägla även dig Åland och oss ålänningar.

Trots dåtida och nutida framtidsoro är du kära Åland en framgångssaga. Visst har det funnits gupp på denna 100 år av resa som självstyrelsen bjudit på och många gånger har det varit tungt att möta morgondagen. Men säg den resa eller det liv som inte bjuder på gupp. Det är ju trots allt det som tillsammans med tider av lycka och vardag bygger en framtid och ett liv.

Åland, din framtid är ljus. Dina möjligheter är oändliga. Med det åländska folkets strävan och vilja att ta sig framåt och din förmåga att anpassa dig över tid finns alla möjligheter. Inget kan givetvis tas för givet utan det kräver att varje generation tar ansvar för demokrati och självstyrelse. Att vi använder de instrument vi har för att utveckla dig, Åland, och alltid med en strävan efter en bättre morgondag. En ljus morgondag både för nuvarande, framtida, nya och gamla ålänningar. Grattis Åland och grattis ålänningar till 100 år av självstyrelse!

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss