Obunden samlings lagtingsledamöter träffade Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson (i mitten) på Åland i helgen. På bilden från vänster Andreas Kanborg, Stellan Egeland, Mattias Karlsson, Marcus Måtar och Christian Wikström. <@Fotograf>Privat
Obunden samlings lagtingsledamöter träffade Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson (i mitten) på Åland i helgen. På bilden från vänster Andreas Kanborg, Stellan Egeland, Mattias Karlsson, Marcus Måtar och Christian Wikström. Foto: Privat
Foto:

Bild

Inte något självklart samarbete

Politik Obunden samling och Sverigedemokraterna flirtar med varandra. Men har Obunden samling något att vinna på ett eventuellt formaliserat samarbete mellan partierna?

Obunden samling träffade förra helgen Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson. Mattias Karlsson var inbjuden av Ålands konservativa förening Urd för att berätta om tankesmedjan Oikos arbete för den konservativa rörelsen i Sverige och Norden.

Att Obunden samling närmar sig Sverigedemokraterna (SD) är inte förvånande utan snarare en bekräftelse på att partiet under en längre tid alltmer närmat sig en värdekonservativ grund – inte minst bland partiets lagtingsledamöter.

När Obunden samlings partiordförande Marcus Måtar till Ålandstidningen säger sig se likheter mellan partierna är det inte överraskande. Framför allt blir det intressant när man läser mellan raderna.

SD arbetar aktivt för att få ett ökat stöd på den svenska landsbygden. Partiet gick som tåget vid det senaste valet på den svenska glesbygden, och det är tydligt att man vill fortsätta den resan. För att lyckas med det har man satt Karlsson att ansvara för att driva frågan och målet är klart inställt på att fortsätta ta röster från svenska Centerpartiet och Socialdemokraterna, som i åratal dominerat den svenska landsbygden. Det är här parallellerna till Åland blir intressanta.

Att Obunden samling nu anar morgonluft för en dylik utveckling på Åland råder det ingen tvekan om. Den åländska Centern står utan partiordförande och vindkraftsmotståndet är en svår nöt att knäcka för Centern. En fråga där fotfolket många gånger står långt ifrån partiledningen och här finns det en öppning för Obunden samling.

Genom att ta del av SD:s strategi för landsbygden kan Obunden samling hämta kunskap som eventuellt kan stärka deras roll på den åländska landsbygden.
Med Ålands framtid lite vid sidan om finns det inget annat parti än Obunden samling som på allvar kan utmana Centern på den åländska landsbygden. Förvisso finns, i grova ordalag, Liberalerna i skärgården och Moderaterna i Jomala, men på övriga Åland är det rätt tydligt att kampen står mellan Obunden samling och Centern.

Att synas med SD är dock långt ifrån en självklarhet för Obunden samling. Förvisso finns det med all säkerhet, liksom i övriga Norden, på Åland en väljargrupp om cirka 15-20 procent som sympatiserar med dylika partier. Samtidigt är Obunden samling just obundna. Det har varit deras giv och att ta steget fullt ut till värdekonservatism kan medföra väljartapp och att väljarbasen förändras.

Dessutom är SD:s syn på invandring inte något som i dag kan förknippas med Obunden samlings förda politik. Och även om Måtar sade till Ålandstidningen, att alla partier i dag driver det som SD fört fram inom nämnda område så är SD:s historia och syn på invandring något som kanske inte rimmar väl i de obundna leden.
Ytterligare ett problem är SD:s koppling till Sannfinländarna. Att ens nämnas i samma sammanhang borde avskräcka de flesta åländska partier, dessutom har SD varit ytterst otydliga gällande svenskans ställning i Finland. Detta samtidigt som de säger sig värna om traditioner och historia. Att inte ta ställning klart och tydligt för svenskan i Finland är direkt oförklarligt och skamligt agerat av SD.

Innan för stora växlar dras kan vi konstatera att Obunden samling och SD i dag inte har något formaliserat samarbete, men det är tydligt att likheter finns mellan partierna och att det finns fördelar för Obunden samling av att dra lärdom av SD. Däremot är det långt ifrån säkert att åländska väljare skulle se positivt på ett eventuellt samarbete.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss