Foto:

Inget blir bättre av vackra ord

De olympiska spelens nya motto, eller när det är för jobbigt att faktiskt genomdriva förändringar.

Snabbare, högre, starkare. Det är de olympiska spelens motto – eller var deras motto, närmare bestämt.

Förra veckan beslöt nämligen Internationella olympiska kommittén (IOK) om ett tillägg till mottot, som från och med nu lyder: ”Snabbare, högre, starkare – tillsammans”.

Denna ändring är den första som görs sedan kommittén grundades 1894 och de moderna olympiska spelen fick sin början två år senare.

I sitt meddelande om ändringen presenterade IOK även versioner av mottot på franska, som är kommitténs andra officiella språk, och på latin, som en vinkning till spelens antika ursprung.

”Men vad är det på grekiska då?”, undrar vän av ordning. De olympiska spelens ursprung har givetvis inget med den latinska världen att göra, utan ordnades troligen vart fjärde år i det antika Grekland under en period på ungefär 1.000 år.

Dessa spel klarade sig utan ett officiellt motto, då målet helt enkelt var att genom fantastiska fysiska bedrifter, efterlikna de gudar, halvgudar och andra mytiska väsen som var ständigt närvarande bland befolkningen i Hellas vid den tiden.

De moderna olympiska spelen är ett projekt av sin tid, av entusiaster för glada amatörer. De har sedan 1896 utvecklats till ett statusprojekt av stora mått och innebär ära och berömmelse för både arrangörsstaden och idrottare, samt enorma pengar i mediarättigheter och reklam.

IOK är i dag en oerhört inflytelserik organisation vars verksamhet påverkar idrottare över hela världen. Det är också en kontroversiell organisation som ständigt anklagas för korruption och andra oegentligheter.

Ändringen av spelens motto ligger i tiden. Både företag och företagsliknande organisationer förväntas i dag stå för något utöver sin egentliga verksamhet.

Det är ofta både överflödigt och kontraproduktivt.

Google hade länge ”Don’t be evil” (”Var inte ond”) som motto, men förpassade för några år sedan frasen till den avslutande delen av sin uppförandekod. Ironin är givetvis att många skulle anklaga företaget för att bygga sin verksamhet på cynisk kränkning av sina användares integritet. Frasen har heller inget alls att göra med företagets ursprungliga verksamhet, nämligen att vara den bästa sökmotorn på internet.

Förra året snubblade storföretag över varandra för att vara den mest Black Lives Matter-vänliga organisationen av dem alla. Detta ägde rum på sociala medier där man tryggt kunde säga vackra saker utan att behöva göra något i praktiken.

Det är uppenbarligen viktigt att framstå som god, men inte särskilt viktigt att göra gott.

Så hur ska man förstå IOK:s tillägg till sitt över 100 år gamla motto? Enligt kommitténs ordförande Thomas Bach handlar det om solidaritet. ”Vi kan endast bli snabbare, sikta högre och bli starkare genom att stå enade–i solidaritet”, sade han innan de röstberättigade medlemmarna enhälligt godkände ändringen.

Notera att det ”vi” han talar om är organisationen. Mottot ska ses som ett komplement till IOK:s uttalade mission att göra världen bättre genom idrott. Däremot är det högst oklart på vilket sätt organisationen ska agera ”tillsammans”. Den är redan en fullständigt dominerande kraft i idrottsvärlden helt på egen hand.

Om IOK på riktigt ville signalera solidaritet skulle man först ta tydligt avstånd från tidigare mutskandaler och införa processer som inte möjliggör den typ av mygel som alltför ofta uppdagas.

Ett vackert motto förändrar ingenting, och är snarare direkt stötande.

Det blir inte mer begripligt om man applicerar mottot på idrottarna. Idrottstävlingar genomförs per definition tillsammans, och man kan på samma sätt endast vara snabbare och starkare i jämförelse med andra. Tillägget ”tillsammans” är fullständigt överflödigt i sammanhanget.

På det stora följer förändringen av mottot precis samma storslagna logik som det faktum att IOK instruerar idrottarna i OS-byn att hålla avstånd från varandra för att undvika coronasmitta samtidigt som man precis som tidigare år delar ut hundratusentals kondomer till deltagarna.

Ändringen av de olympiska spelens motto är inget mer än dygdsignalering, något som vi redan har alldeles för mycket av i samhället.

Rätt ord må vara viktiga, men rätt handlingar är betydligt viktigare.

Hittat fel i texten? Skriv till oss