Foto:

Hög tid att modernisera elnäten

När nu omställningen mot hållbar energiproduktion har tagit fart på Åland, får inte bristande infrastruktur sätta käppar i hjulen. Det vore fatalt att tappa tempot i den så viktiga accelerationsfasen.

Som Ålandstidningen berättade i onsdagens tidning får nu husägare nej när de vill installera solceller för att producera egen el. Elnätet har inte kapacitet att hantera den stora eltillförseln det innebär.

”Vi lever verkligen i en tid av omställningar och det är viktigt att vi tar oss an frågorna på ett strategiskt sätt”, säger miljöminister Alfons Röblom (HI) i Ålandstidningen intervju i går om hur det åländska elnätets kapacitet hindrar utbyggnaden av privat miljövänlig energiproduktion.
Och det har ju han ju rätt i, även om han fortsätter med att uttrycka förvåning över att ”flaskhalsen” är så pass ”konkret” som den är. Det borde han och de andra politiker som propagerat för en grön omställning ha känt till.

En fungerande och tillräcklig infrastruktur är naturligtvis själva grunden för att lyckas ställa om det åländska samhällets energianvändande i hållbar riktning.

För nu börjar det gå undan efter alla år av prat om en nödvändig omställning. 2014 fanns det en enda privat solcellsanläggning i nätet, i dag finns det 335, med en totaleffekt på 2,65 megawatt.
Alltfler elbilar rullar på de röda landsvägarna. Solcellsförsäljarna har beställningar köade. Och mer blir det när de ohållbara fossila bränslena fasas ut och blir allt dyrare.

Innovationer och nya material kommer att förenkla och accelerera utbredningen av den privata energiproduktionen. Det forskas till exempel i genomskinliga solceller som kan användas som fönsterglas, och solceller baserade på nanoteknik eller grafen, som gör dem så tunna och lätta att de går att bygga in i princip vad som helst.

Tekniken för att lagra energi i olika typer av batterier går snabbt framåt.

Därför måste den åländska infrastrukturen ligga överst på agendan när landskapsregeringens nytillsatta energikommission har sitt första sammanträde nästa vecka. I framtiden kommer hela energisystemet att behöva vara mer flexibelt, och byggas av smarta elnät som automatiskt anpassar sig till olika situationer.

Det åländska elnätet måste helt enkelt moderniseras om inte omställningsarbetet ska tappa fart och individernas vilja att engagera sig och bidra till förändringsarbetet dö ut.

Petter Lobråten

tel: 26 633

Hittat fel i texten? Skriv till oss