Foto:

Händelserik vecka för de åländska färjrederierna

Den gångna veckan var händelserik för våra färjrederier – och den andas framtidstro.

I samma veva som Viking Line meddelar att rederiet ämnar förbereda en aktieemission med företrädesrätt för aktieägarna med syftet att stärka bolagets balans-, finansierings- och likviditetsposition meddelar Rederi Ab Eckerös styrelse att man inte tänker gå minoritetsägargruppens önskemål om emission till mötes.

Visserligen handlar det om två olika rederier med olika linjer och olika ägarstrukturer, men samtidigt visar det på olika linjeval. Rederi Ab Eckerö söker finansiering genom obligationslån medan Viking Line först och främst vänder sig till sina aktieägare,

Pandemins effekter på rederinäringen, dessleverantörer och samarbetspartners har varit förödande. Koppla det sedan ihop med allt högre bränslepriser och för Viking Lines del även ett nybyggt fartyg, som snart ska ut på havet, så förstår vi snabbt utmaningarna.

I dessa tider är det generellt extra viktigt med uppslutning och kämparanda – men inte minst framtidstro och proaktivitet. Båda rederierna har visat på dessa ingredienser, men en sak skiljer dem åt och det är hur storägarna agerar.

Likt handlingen i en såpoperas har vi i veckan fått ta del av stridigheterna mellan olika ägarkonstelationer i Rederi Ab Eckerö.

Olika åsikter har dryftats i offentligheten om vilken väg rederiet ska ta. En strid som i skrivande stund verkar ha slutat med en axelryckning och där förslaget om aktieemission rinner ut i sanden.

Viking Line har däremot under en längre tid jobbat med en aktieemission. En majoritet med över 50 procent av samtliga aktier och röster har var för sig oåterkalleligt förbundit sig att rösta för styrelsens förslag och teckna aktier i aktieemissionen.

Det är ett styrkebesked att storägarna visar enighet och det ger i sin tur signaler till marknaden och övriga aktieägare att det finns en framtidstro. Vilket i sig ger en stark signal till det övriga åländska samhället om att det finns en morgondag för den åländska rederinäringen. Ett viktigt besked då Viking Line är Ålands viktigaste företag.

Så vad kommer då Viking Line att göra med de drygt 50 miljoner euro man väntas få i en nyemission? I första hand är det med största sannolikhet för att säkra verksamheten och stödja befintlig strategi, men inte minst för att säkerställa leverans av rederiets nybygge Viking Glory.

Att sätta i gång ett nytt fartyg är alltid förknippat med kostnader men inte minst kan det lugna finansiärer om att rederiet står lite extra stadigt när det nya fartyget ska tas i bruk.

Vi får hoppas att de åländska rederiernas pandemimardröm snart är över. Det kommer visserligen ännu ta år innan de är på benen, men om de lyckas rida ut de kommande åren står de bättre rustade än på länge. Organisationerna har trimmats, vilket på sikt ska ge en förhoppningsvis ökad produktivitet. Och det är ett måste.

I pandemins spår följer även en hårdare konkurrens om herraväldet över Östersjön. Bland annat har Finnlines stärkt sin position under pandemin.

Rederiet har klarat pandemin mer än väl och resultatet för rapportperioden januari-juni 2021 var på 36,3 miljoner euro. Samtidigt pågår rederiets byggnation av två nya fartyg. Dessa två nya ropaxfartyg levereras i juni och oktober 2023. Det gör att rederiet tillsammans med Tallink fortsätter att vara en stark konkurrent till de åländska rederierna.

Det kommer fortsättningsvis vara tungt för de åländska rederierna – men man agerar och rustar för framtiden. Det visar på framtidstro och framåtanda. Inte minst låter man inte pandemikrisen gå förlorad utan man agerar för att stärka bolagen. Det behövs, för striden om Östersjön lär fortsätta även efter att svallvågorna av pandemin slutat slå mot våra stränder.

Hittat fel i texten? Skriv till oss