071220 , 07122020 , 20201207 ,Idag började förberedelserna för tv-inspelningarna av TV4:s och C Mores deckardrama ”Agatha Christies Hjerson” med början ombord på Birka Cruises fartyg i Västra hamnen som dom hyrt för inspelningen , Tv , Tv inspelning , film , filminspelning som svenska produktionsbolaget B-Reel Film gör
Foto:

Bild

En bra affär för både köpare och säljare

I ljuset av Rederi Ab Eckerös tidigare värderingar av Birka Stockholm ser de 38 miljoner euro rederiet nu får ut som en dålig affär. Men med de senaste årens utveckling på marknaden för begagnade kryssningsfartyg är det ett rimligt pris – och affären är positiv för alla inblandade.

Nästan tre år har gått sedan Rederi Ab Eckerös vd Björn Blomqvist för första gången bekräftade att Birka Stockholm, efter beslutet att lägga ner Birka Cruises, var till salu. Att koncernen nu – till slut – hittat en köpare som dessutom vill fortsätta med trafik till Mariehamn är positivt.
Birka Stockholm har sedan pandemin inte bedrivit någon trafik och att ha fartyget liggande vid kaj i Västra hamnen har inte varit till nytta för någon. Det har varit en outnyttjad tillgång som dessutom kostat i form av personal- och underhållskostnader.

Affären innebär att Rederi Ab Eckerö minskar sin risk och pengarna gör det lättare för koncernen att i framtiden finansiera nya investeringar och betala av lån.

Lika glädjande är det att Birka Stockholm, med trafikstart våren 2024, planeras fortsätta i sina hemmavatten. Birka Cruises var på 70- och 80-talet det riktiga åländska folkrederiet och på 2000-talet blev Birka Stockholm på sätt och vis en symbol för den åländska sjöfarten. Försäljningen av Birka Stockholm är slutet på en tråkig nedmontering av det som en gång var Birka, men att ålänningarna framöver kommer kunna fortsätta att åka med, och se, Birka Stockholm från Mariehamn är värdefullt på flera sätt.

Att Gotlandsbolaget under högsäsong dessutom planerar trafikera triangeln Gotland-Stockholm-Mariehamn är positivt. Det är en kryssningsrutt som tidigare varit uppskattad av ålänningarna som Gotlandsbolaget nu ytterligare vill utveckla, och det öppnar nya möjligheter för bland annat den åländska turismnäringen.

Det kanske mest anmärkningsvärda i affären är samtidigt priset. Åtminstone i ljuset av Rederi Ab Eckerö tidigare begärt. Det är bara 17 månader sedan vd Björn Blomqvist såg det som sannolikt att man kunde få mer än 80 miljoner euro för fartyget – och konstaterade att det inte fanns någon anledning av skriva ner det dåvarande värdet på 82,8 miljoner euro.

Några månader senare gjorde man precis det, och i och med försäljningen gör man det nu ännu en gång.

I ljuset av det kan det se ut som om Rederi Ab Eckerö nu gör en dålig affär, men faktum är att marknaden för begagnade kryssningsfartyg förändrats radikalt sedan pandemin. Utvecklingen har bland annat drivits av att världens största kryssningsrederi Carnival Cruise Lines sedan pandemin slog till gjort sig av med flera äldre fartyg, och det har satt spår i marknaden. Samtidigt påverkade pandemin hela kryssningsbranschen och fartyg som innan pandemin såldes för mer än hundra miljoner dollar säljs i dag för fyra gånger så lite. Värderingarna har alltså reviderats kraftigt under de senaste åren, framför allt på grund av högt utbud.
En annan utmaning har varit att de kryssningsfartyg som traditionellt byggts för trafik i Östersjön har en annan konfiguration än kryssningsfartyg på världsmarknaden. Det är en produkt som inte är helt lätt att sälja in i andra regioner, vilket Rederi Ab Eckerös svårigheter med att hitta en köpare också vittnat om. För flera spekulanter har de 38 miljoner euro man nu får varit ett för högt pris.
Det är möjligt att Rederi Ab Eckerö innan pandemin hade kunnat sälja fartyget för närmare 100 miljoner euro och det är förstås tråkigt att man nu tvingas sälja ett fint fartyg i sämre tider. Men alternativet – att spekulera och vänta ut marknaden i några år – hade sannolikt varit betydligt mer riskfyllt.

Gotlandsbolaget har samtidigt befunnit sig i en betydligt trevligare situation. Rederiet har under de senaste åren sålt flera fartyg med reavinst och kassan uppgick vid årsskiftet till mer än tre miljarder kronor. Gotlandsbolaget har med en stark ekonomisk situation i lugn och ro kunnat utvärdera vilka investeringar man velat göra – och nu handlar man på rea i sämre tider.

Det bästa för Åland hade förstås varit om fartyget hade kunnat fortsätta i åländsk ägo. Men det beslutet fattades i praktiken redan för tre år sedan, och Gotlandsbolaget betalade bäst. I sammanhanget får en försäljning till Gotland ändå anses vara det näst bästa. Rederi Ab Eckerö säljer ett fartyg som varit till salu under en längre tid till det pris som marknaden betalar, och stärker sin finansiella ställning samtidigt som Gotlandsbolaget väljer att satsa på ny trafik som också kommer att vara Åland till godo.

Kevin Eriksson

Hittat fel i texten? Skriv till oss