Ryktena om att Åland och Finland kan delas upp i Natos försvarsplaner saknar logik.
<@Fotograf>iStock
Ryktena om att Åland och Finland kan delas upp i Natos försvarsplaner saknar logik.
Foto: iStock
Foto:

Bild

Åland hör hemma i samma försvarsplaner som Finland

Ryktena om att Åland och Finland kan delas upp i Natos försvarsplaner saknar logik. Den militära ledningen i Finland och Nato borde slå hål på spekulationerna och visa enad front.

Frågan om varifrån försvaret av Östersjön ska ledas har blivit en svårlöst fråga för Nato efter Finlands och Sveriges inträde i försvarsalliansen. Bakgrunden är att Finland och Sverige likt Norge, men till skillnad från övriga länder i Östersjöområdet, vill ingå under Nato-högkvarteret i Norfolk, USA.
Samtidigt vill de baltiska länderna att försvaret av hela Östersjöområdet ska ledas från samma kommandocentral i Brunssum, Nederländerna. Diplomatiska källor i Finland har gjort gällande att flera av de baltiska länderna nu ställer sig kritiska till Sveriges och Finlands begäran om att få ingå i Norfolkbasen.
Enligt samma källor har därför en modell där försvaret av Östersjöområdet, inklusive de strategiskt viktiga öarna Åland, Gotland och Bornholm, sorteras in under Brunssum – och det svenska och finländska fastlandet under Norfolk – vädrats i diskussionerna.

Ligger det någon sanning i uppgifterna skulle det alltså kunna betyda att försvaret av Finland och Åland på Nato-nivå koordineras från två olika baser.

Det vore en synnerligen märklig modell. Nato är visserligen ett enhetlig område med gemensamma planer och tillgång till både telefoner och betydligt mer avancerad teknik för att kommunicera och planera, men varje medlemsland har ändå ansvar för sitt eget område.

Finland planerar för försvaret av Finland inklusive Åland och då hade det också vart rimligt om Natobasen i Norfolk planerade försvaret av hela Finland, och inte bara delar av landet.

Det är viktigt att alla som tänker försvar av Finland också tänker försvar av Åland. Åland ligger dessutom geografiskt precis mitt emellan Finland och Sverige, till skillnad från Gotland och Bornholm. I Ålands fall finns också en demilitarisering att förhålla sig till och störst kunskap om hur regionen försvaras finns förstås i Finland.

När Finlands försvarsminister Antti Häkkänen (Saml) fick frågor om saken var svaret att Nato inte delar med sig om vilka planer som används för att försvara olika områden.

Men frågan är om det ens finns någon sanning i uppgifterna? Att försöka skapa oenighet i Nato-leden ligger förstås i Rysslands intressen och liknande påverkansförsök där felaktiga rykten sprids har förekommit förut.

Det är naturligt att Nato inte delar med sig av sina planer, men i det här fallet hade det kanske ändå varit klokt att slå hål på uppgifterna. Oavsett vilket är det nämligen viktigt att Nato utåt visar en enad front som avskräcker potentiella hot när såväl Åland som Östersjöområdet ska försvaras.

Kevin Eriksson

tel: 26 643

Hittat fel i texten? Skriv till oss