Foto:

Vindkraft och mikroplaster

Att stiftelser, startade av oljebolag ligger bakom en hel del av desinformationen kring vindkraft är väl belagt. Ett sådant påstående som figurerat i lokalpressen är att vindkraft skulle producera stora mängder mikroplaster. Påståendet har synats av källkritikbyrån i Sverige och visst produceras mikroplaster, men mängderna är helt försumbara jämfört med de mängder som exempelvis vägtrafiken producerar. Vindkraften står för ungefär 0,08 promille av vägtrafikens mikroplastspridning och 0,3 promille av konstgräsplanernas. Så om man vill minska spridningen av mikroplaster så bör man fokusera på annat än vindkraft.
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Anders Gustafsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss