Foto:

Viktigt med korrekt statistik

Rubrik2:

Det är fantastiskt att vi bor i ett samhälle som har både åsikts- och yttrandefrihet. Det är otroligt viktigt för oss och något vi alla bör värna om.

Vår insändare riktade sig till ÅHS och vår grupp fokuserar på att få reda på transparent och oberoende fakta enligt lagen. Därför saknar i detta sammanhang Gustafssons egna åsikter både relevans och intresse såvida inte Gustafsson arbetar på ÅHS som sakkunnig.
Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter, paragraf 5: ”En patient har rätt att få upplysningar om sitt hälsotillstånd, vårdens och behandlingens betydelse, olika vård- och behandlingsalternativ och deras verkningar samt om andra omständigheter som hänför sig till vården och behandlingen och som har betydelse då beslut fattas om hur patienten skall vårdas”
Om man inte ger tillräcklig information om en medicinsk produkt innan man ger den så bryter man mot denna lag. Därför undrar vi om tillräcklig information ges ut innan man får denna injektion så att var och en kan ta ett välgrundat beslut. Det kan inte vara meningen att alla själva ska söka på nätet för att hitta vilka eventuella biverkningar en medicin kan ha.

Då all statistik från Åland samlas och skickas till Finland, för att ingå i den sammanlagda statistiken för landet, så kan det inte vara ett stort extra arbete att rapportera denna statistik till den åländska befolkningen. Vi har dessutom en egen statistikbyrå på Åland, ÅSUB, som säkerligen kan sammanställa relevant statistik. Om man, som Gustafsson tycker, att Åland är för litet för att presentera statistik för så kan ju ÅHS helt sluta att presentera statistik över smittade med covid-19 samt inlagda på sjukhus.

Enligt en artikel i gårdagens SvD är antalet patienter som är inlagda på sjukhus för covid-19 missvisande då det i upp till en tredjedel av fallen gäller patienter som är inlagda på grund av andra orsaker än just covid-19. Så även om någon är inlagd för till exempel ett benbrott så klassas denne som en covid-19 patient.
I dagens Aftonbladet kan vi läsa följande: ”I Folkhälsomyndighetens statistik hamnar alla som haft en covid-diagnos och avlidit upp till 30 dagar efter diagnostillfället. I detta register kan alltså dödsfall av personer med konstaterad covid-19, men som blivit överkörda av en buss, komma att registreras”
I HBL står att läsa: ”Patienterna blir fler i alla kategorier, också på intensiven. En del av patienterna på sjukhusen vårdas egentligen för annat, men de har bekräftats vara smittade med coronaviruset under sin vård. Infektionsläkaren Asko Järvinen sade till HBL på söndagen att andelen sådana patienter är 20–30 procent av alla coronapatienter.
Så både i Finland och i Sverige rapporteras alltså missvisande siffror.

Enligt den finska offentlighetslagen, paragraf 3, lagens syfte: ”Rätten till information samt myndigheternas skyldigheter enligt denna lag syftar till öppenhet i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen”

Gruppen för transparens och oberoende fakta

Hittat fel i texten? Skriv till oss