Foto:

Viftar inte bort orättvisor

Replik

Citat: ´´Javisst, jag är aktivist´´– men inte för någon viss (politisk) ideologi utan för alla människornas lika värde och för deras mänskliga rättigheter.

Tack för svaret Kerstin Österman. Poängen med vår insändare var inte att ifrågasätta varken människors lika värde eller deras mänskliga rättigheter. Meningen var att påpeka i vilken farlig riktning dagens journalistik går när den gynnar vissa agendor som politiken eller olika lobbyorganisationer sätter.

Värnar man om en jämställdhet utifrån till exempel normkritiska teser eller tvivelaktiga genusteorier, hyllar Greta Thunberg och propagerar för en klimatkris och jordens hotande undergång utan strikta motåtgärder, eller publicerar okritiska texter om mångkulturens förträfflighet samtidigt som man ignorerar extrema, radikala, kriminella och våldsbejakande tendenser i de organisationer (till exempel Black Lives Matter) man lyfter i kampen mot rasism, ja då kan man väl inte mena att man utför sitt journalistiska arbete utifrån en oberoende eller neutral ståndpunkt utan gör sig till ett verktyg för en viss politisk falang. Och den är knappast högerinriktad.

Vi bestrider inte att rasism förekommer. I svaret står att strukturell rasism förekommer i lagstiftning, tjänster och institutioner. Men frågan för oss är hur långt man vill töja begreppet om rasism. Här har vi ett problem då en allt mer framskridande wokeism gör det svårt med en klar avgränsning i begreppsdefinitionen som faktiskt behövs. Att orättvisor förekommer kan man däremot säkert lättare hålla med om och detta drabbar alla människor i alla områden i samhället.
Ensidigheten i dagens mainstreamjournalism gör även att andra orättvisor helt enkelt inte förekommer. Till exempel rasism mot vita människor, diskriminering av kvinnor då ordet kvinna helt enkelt inte får existera längre i vissa åländska lagtexter, att pojkar har det svårare att prestera i skolorna, att den nya translagen kan utgöra ett hot för kvinnornas rättigheter och så vidare. Listan kunde göras lång. Och dessa orättvisor viftar vi i Ålands konservativa förening inte bort.

Ålands konservativa föreningen Urd.r.f.
René Janetzko
Anette Lehtinen
Katja Janetzko

Hittat fel i texten? Skriv till oss