Foto:

Vi vill ha bättre information från Jomala kommun

Det har varit mycket dålig, nästan obefintlig, information om att Gottby-Djurvik-Hammaruddas vattenabonnenter skulle få vattnet avstängt måndag klockan 8–17. Kommunen kan inte bara skicka ut meddelande på Facebook! Eller en notis i radion. Hur tänker man? Alla har inte Facebook och även om man har Facebook, vem går in på kommunens sida och kollar om vattnet ska vara avstängt? Eller ännu mer osannolikt, går in på Jomala kommuns hemsida och kollar om vattnet eller något annat ska vara avstängt.

Detta har säkert i dag drabbat många äldre människor, stuggäster och andra vattenanvändare inom området.

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Kommunens vattenabonnenter i Gottby-Djurvik-Hammarudda

Svar direkt:
Jomala kommuns förvaltning svarar: Jomala kommun har som praxis att vid större delgivningar i enlighet med förvaltningslagens 50 § använda sig av offentlig delgivning. Detta innebär att kommunen i första hand anslår information med bred utsträckning på kommunens elektroniska anslagstavla. Vi är fullt medvetna om att alla inte granskar kommunens anslagstavla löpande och anslår därför även informationen på Facebook samt genom Ålands radio och tv.

Vi försöker anslå avstängningar och övriga åtgärder i så god tid som möjligt samt försöker se till att avbrotten är så korta som möjligt. Arbeten med underhåll av vattennätet sker kontinuerligt för att trygga vattenleveransen till våra abonnenter och vi uppmanar invånare att följa informationskanalerna som används. Vi beklagar olägenheterna avbrotten skapar.

Hittat fel i texten? Skriv till oss