Vi behöver ett starkt civilsamhälle

Foto:

En hel del åsikter har sedan sociala mediebolags beslut om att stänga av Donald Trumps konton uttryckt oro för inskränkt yttrandefrihet och en försvagning av demokratin som följd.

Det teoretiska resonemanget kan möjligen förstås men ändå inte det rimliga i det. Människors rätt till trygghet och liv måste väga tyngre än en presidents rätt att föra fram budskap som äventyrar just detta. Det kan inte enbart vara upp till domstolar eller regeringar att stå upp för människors trygghet vilket jag upplever att det har givits uttryck för. Vi behöver även ett starkt civilsamhälle och ibland beundransvärt civilkurage.

En demokrati behöver förutom yttrandefrihet de facto även stå pall för krafter som äventyrar människors rätt att leva i trygghet.

Insikten om den fara som Donald Trumps uppvigling på sociala medier utgör påkallar närmast ett moraliskt ansvar att agera.

Alla delar av samhället behöver göra vad de kan för att skydda människor som riskerar att utsättas för fara, givetvis oavsett vilken politisk inriktning dessa personer har.

Alexander Clemes

Hittat fel i texten? Skriv till oss