Foto:

Verkligheten är förändrad

Vi lever i en tid när de politiska och militära konfrontationerna i världen och inte minst i Europa tilltar. Kriget i Ukraina, som är en synnerligen blodig konflikt inpå våra knutar, känns i detta skede som olöslig eftersom den anfallande parten Ryssland inte visar någon som helst respekt för internationella avtal och spelregler.

I president Putins värld existerar målet att återupprätta det ryska stormaktsväldet till den nivå och dignitet som rådde under det kalla kriget. Därtill krävs militär expansion som hotar vårt liberala och demokratiska samhällsskick .
Att Åland liksom Gotland befinner sig i en utsatt säkerhetspolitisk situation är helt klart. Detta har också konstaterats av den svenske överbefälhavaren Michael Bydén.
Att döma av åländska politikers uttalanden besitter man fortsättningsvis en övertro på att den demilitariserade zonens status ska hålla Åland utanför en militär konflikt. Jag drar slutsatsen att det är utpräglat naivt att föresvävas av dylika antaganden. Den politiska verkligheten vi lever i i dag är givetvis helt förändrad. Det är ett måste också för åländska beslutsfattare att förutse fakta. Det är för all del lätt att låta sig invaggas i tron att det är såsom tidigare. Det är kanske så att det krävs förändring för att Finland ska kunna försvara Åland på ett effektivt sätt. Eller om åländska politiker har andra infallsvinklar bör de i så fall tillföras diskussionen.

Olof Öström

Hittat fel i texten? Skriv till oss