Foto:

Veikkaus får väl ge sig nu!

Tack till Kimmo Mattsson för att du vände dig till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Förhoppningsvis går förvaltningsdomstolen på samma linje.

Finlands lotterilag ändrades i december 2021. I lagen (1284/2021) nämns varken Fastlandsfinland eller Åland. Både Veikkaus och Polisstyrelsen har hänvisat till Fastlandsfinland i sin tolkning av lagen. Däremot nämns Åland och Fastlandsfinland i regeringspropositionen (RP 135/2021 rd).
Lotterilagens 14 § behandlar registrering av spelare, identifiering vid spelande, spelkonto samt kundkontroll. ”Veikkaus Ab ska vid registrering av en spelare och regelbundet under kundrelationen kontrollera var spelaren är bosatt för att fastställa att det territoriella tillämpningsområdet för lagstiftningen i en annan stat eller region respekteras.”
Det verkar dock råda en del missuppfattningar om Åland på fastlandet. Att man inte kan verifiera bostadsorten för oss ålänningar kan rimligtvis inte stämma, då alla finländare finns med i befolkningsdatasystemet. Så ett Veikkauskort som tillåter fysiskt spelande men ej nätspelande borde de kunna fixa. Staten ska ju inte diskriminera sina invånare. I regeringspropositionen hänvisas det till Europeiska unionens lagstiftning, som även är bindande för Finland, gällande penningspel: ”De nationella inskränkningarna ska dock vara icke-diskriminerande och proportionella.”
Att fysiskt köpa skraplotter eller lämna in lottospel på fastlandet torde rimligtvis snart vara möjligt även för oss som bor på Åland. Ännu bättre vore förstås om vi skulle få Veikkausombuden tillbaka hit. Man skulle önska att våra politiker och lagstiftare förstod att nån gång svara på det som förs fram på insändarsidorna. Tyvärr händer det nästan aldrig. Löjligt att påstå att vi väljare kan påverka, ni ids ju inte ens bry er vad det än gäller.

Vem ska idas rösta i nästa val?

Hittat fel i texten? Skriv till oss