Foto:

Vad har Ålands näringsliv för åsikt om skattegränsen?

Under rubriken ”Ålands tillväxt – eller avsaknaden av den”, skriver Susanne Olofsson, vd för Ålands näringsliv, som inbjuden debattör en lång debattartikel om situationen för åländsk ekonomi.

Jag har redan under flera år lyft problemet med den negativa utvecklingen av bnp/capita för Åland och har med glädje noterat att detta mer och mer har uppmärksammats i debatten. Det är lätt att förbigå denna negativa utveckling då arbetslösheten och inflyttningen hela tiden uppvisar fina siffror.
I sin debattartikel verkar Susanne Olofsson mest rikta kritiken mot de åländska entreprenörerna och ser lösningen som ”fokus på företagande”.

Jag får hela tiden en känsla av att Susanne Olofsson inte vågar eller vill tala om den så kallade elefanten i rummet: skattegränsen. Visserligen skriver hon ”Det går inte på grund av skattegränsen”, men mera för att lyfta ett argument, som Ålands näringsliv inte verkar ta på fullt allvar.

Och så har det varit sedan diskussionerna om att skattegränsen skulle införas. Då fick man knappt föra en debatt utan kallades för skattegränsmotståndare. (Känns det bekant i den åländska debatten. Att ifrågasätta och problematisera ger ofta en stämpel). Skattegränsen skulle ge så stora fördelar att de landbaserade företagen och ålänningarna i gemen skulle vara tysta och nöjda. Det skulle inte ens analyseras minns jag.

Med tiden har vi kunnat se hur sjöfartssektorn krympt, trots skattegränsen samtidigt som exportföretagen kämpat och inte utvecklats som på annat håll inom EU. Kostnadsnivån på Åland har drivits upp delvis på grund av importörernas kostnader med skattegränshanteringen. Myndigheterna har luckrat upp 24-timmarsregeln och ser mellan fingrarna på de regler som finns kvar. Vi ser nya former av picknick-resande. Turistnäringen har stampat på stället i decennier på grund av den höga kostnadsnivån och då myndigheter och rederier gynnat och fokuserat på turisternas konsumtion ombord.

Har Åland näringsliv några åsikter om ombyggnaden av Långnäs hamn och hur detta påverkar den landbaserade turismen? Har Ålands näringsliv åsikter om picknick-resandet och 24-timmarsregeln överhuvudtaget och hur detta påverkar det den landbaserade turismen? Det är många som vill veta.
Och framför allt. Vad har Ålands näringsliv för åsikt om elefanten i rummet: skattegränsen? Borde exportföretag ersättas för sina extra kostnader? Kan dessa finansieras med en passageraravgift, exempelvis per transporterad sjömil? Kunde detta vara ett sätt att hjälpa företagandet i exportsektorn på Åland och skapa tillväxt på Åland? Jag hoppas att Ålands näringsliv och Susanne Olofsson kan besvara dessa frågor.

Stephan Toivonen
Åländsk demokrati

Hittat fel i texten? Skriv till oss