Foto:

Utnyttja ränteläget för en stabil välfärd

Allt sedan finanskrisen har vi vant oss vid att räntorna varit noll eller negativa. Det ändrades abrupt efter Covid-krisen. Inflation uppstod när det fanns mer pengar än tillgängliga varor. Centralbankerna har gjort sitt bästa för att ställa allt till rätta genom kraftiga räntehöjningar. Plötsligt ser vi Euriborräntor runt 4 procent.

Det här innebär att hanteringen av Mariehamns stads kassalikviditet blir allt viktigare. Lyckligtvis är stadens finanser starka med en stor kassa och måttliga lån, nu är det dags att utnyttja det läget. Pengarna behöver sättas i arbete. Vi, genom Ola Sundberg, uppmanade därför stadsstyrelsen under torsdagen att ge förvaltningen i uppdrag att söka räntebärande alternativ för sin kassalikviditet och inte bara låta pengarna ligga på konton som inte genererar någon eller ytterst blygsam ränta, vilket är fallet i dagsläget. På så sätt skulle staden öka sina intäkter med flera hundratusen euro per år, vilket sannerligen behövs med tanke på förväntade budgetunderskott. Lata pengar leder till ökade sparkrav vad gäller bland annat äldrevård och skolväsendet. Exempelvis diskuteras just nu sparbehov inom såväl städning som skolornas materialbudget – nedskärningar som vi, genom Pia Widén, motsatte sig på Bildningsnämndens senaste möte.
Vi anser att staden bör ta större ansvar över sina finansiella tillgångar där även fastigheterna utgör en viktig bit. Som politiker är vårt ansvar att säkerställa att ekonomin är i balans här och nu och även på lång sikt. Det ger förutsättningar för en stabil välfärd och en hållbar ekonomi.

Ola Sundberg (HI)
Pia Widén (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss