Foto:

Tilläggsanslag för bättre skolmat

Diskussionen om skolmatens kvalitet, mängd och kostnad i stadens grundskolor är pinsam. Som invald i stadsfullmäktige känner jag både skam och ilska. Skam för att det inte finns några ekonomiska behov för staden att snåla med skolmaten till växande barn. Ilska för att vi inte informerats om konsekvenserna av budgetanslaget för skolmaten när årets budget godkändes. Ännu argare blir jag av att inte tilläggsanslag tidigare förts till stadsfullmäktige av ansvariga tjänstemän och politiker i staden.

I vår tog jag upp frågan om skolmaten i stadsfullmäktige. Eftersom jag har fyra syskonbarnbarn i grundskolan har jag informerats om otillräckliga luncher och mellanmål. Eftersom skolbarnen börjar äta lunch redan kl.10.30 behöver de tillräckligt med både lunch och mellanmål för att orka med skoldagen och eftis. Många äter middag mellan klockan 17 och 18. För växande barn är det nödvändigt att maten är näringsrik och tillräcklig under skoldagen.

Efter att frågan kort debatterades i vår utan att konkreta åtgärder vidtogs kom skolmaten upp till diskussion igen i augusti i stadsfullmäktige. Ledande politiker särskilt bland liberalerna bagatelliserade frågan och menade att maten är både god och tillräcklig. Den aktuella debatten i våra medier reflekterar en annan situation. Stadens kostservicechef Ulrika Carlsson redogör offentligen i Ålandstidningen den 8 september för den otillräckliga budgeteringen för att hålla en relativt god standard på skolmaten. Fakta som visar att resurserna är för små för att grundskolornas kökspersonal ska kunna producera tillräcklig och näringsrik mat till eleverna. Tidigare var målen att skolmaten och maten på äldreboenden dessutom skulle vara ekologisk i mån av möjlighet.

För att förbättra skolmaten resten av denna termin uppmanar jag stadsstyrelsen att komma med ett tilläggsanslag till stadsfullmäktige den 27 september för att göra det möjligt för stadens hårt arbetande kökspersonal att uppfylla sina uppgifter på ett för dem och eleverna bra sätt. Mariehamn har en ekonomi som kan räknas bland de allra bästa i landet. Det är under vår värdighet att av ekonomiska skäl spara på skolmaten så till den grad att eleverna är missnöjda och riskerar gå hungriga under skoldagen. Om inte stadsstyrelsen tar sitt förnuft till fånga ser jag ingen annan utväg än att initiera ärendet i stadsfullmäktige.
Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss