Foto:

Tid för eftertanke kring Medis

På sitt senaste möte fattade stadsstyrelsen beslutet att säga upp hyresavtalet med pensionsfonden för Böndernas hus.

Mitt och socialdemokraternas beslutsförslag var utformat utgående från vår ambition att säkra möjligheten att Medis verksamhet fortsatt ska bedrivas i Böndernas hus, i en gemensam skola där kursverksamhet, SFI- utbildning och kanske annan fri bildning, till exempel folkhögskolans grundvux-utbildning kunde finnas.

Det gamla hyresavtalet utformades i en annan tid, och upplevs av de flesta oändamålsenligt. Så långt är vi med.

Det ursprungliga förslaget från stadsdirektören var att hyresavtalet sägs upp och att staden sedan förhandlar om ett nytt avtal enbart för för SFI-utbildningen. Det hade inneburit ett slutgiltigt beslut, innan man ens försökt förhandla, om att flytta ut Medis hela verksamhet till utrymmen och med lösningar som enligt vår mening inte ännu finns och som vi inte känner till kostnaderna för.
Vi vill se slutgiltiga kostnader och förslag på olika helheter som tar i beaktande att Medis är en skola där både lärarkåren och deltagarna ska känna sig hemma, där olika verksamheter och kursformer stöder varann, både till innehåll och gemenskap. Kanske blir det nödvändigt att förlänga det gällande avtalet för att hitta en bra lösning.
Vi vill att utrymmen liksom tidigare kan utnyttjas över dygnet både för dags- och kvällskurser.
Vi vill inte att den konstruktiva kopplingen mellan SFI-utbildningen och Medis kursverksamhet bryts upp. Det blir sämre integration och mindre kontaktskapande. Det vill vi tvärtom ha mer av.
Med detta beslut finns det tid för eftertanke och grundliga utredningar av alla alternativ för en fri bildningsverksamhet som för oss är otroligt viktig.
Vi ser oändliga utvecklingsmöjligheter i Böndernas hus. Nu finns chansen för alla att se dem.

Nina Fellman (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss