Foto:

Tack Wikström för beslutet

Tack Christian Wikström för att du tog beslut om bevarande av ett stort vattenskyddsområde i södra skärgården. Beslutet togs enligt ministern helt enligt reglerna via enskild föredragning med remissrunda före, samt att naturskyddsbeslut inte tas i lagtinget eller i plenum. Kan vara på sin plats att landskapsregeringen och lagtinget går igenom hur och var beslut ska tas om man själva inte har allt klart för sig nu, så att partiledare, förvaltning och ministrarna i nästa regering vet vad som gäller.

På presskonferensen där minister Wikström sparkades nämnde lantrådet landskapets egna vindkraftsprojekt Sunnanvind. Men tittar man på Sunnanvinds webbsida så gäller det projektet det norra havsområdet, inte det södra som skyddsområdet nu gäller. Varför så upprörda på presskonferensen? Ni jobbar inte för de kommersiella bolagen som vill bygga vindkraft här.
Drar nog löje över den avgående regeringen att sparka en minister några dagar före regeringsbytet. Harry Jansson och Fredrik Karlström fick sitta kvar förut när de borde ha sparkats.

Propparna går även hos väljarna

Hittat fel i texten? Skriv till oss