Foto:

Tack för frimärksförslaget

Hej Knut! Tack för ditt förslag på frimärksmotiv. Åland Posts frimärksgrupp gläder sig över intresset för våra åländska frimärken.

Åland Post uppmärksammar Ålands jubileumsår med flera frimärksutgåvor. I februari gav vi ut 100 år av egensinne, en serie självhäftande frankeringsetiketter med jubileumsåret som tema. Den 9 juni fortsätter vi firandet med miniatyrarket Ålands självstyrelse 100 år, som konstnären Jonas Wilén beskriver som ”Åland i ett nötskal”.
Åland Posts frimärksgrupp uppskattar och tar tacksamt emot förslag på frimärksmotiv. Förslagen sparar vi i vår idébank som är en värdefull källa när kommande frimärksprogram planeras. Produktionen av frimärken tar drygt två år från ax till limpa. Frimärksgruppen utgår i sitt arbete från Åland Posts frimärkspolicy som föreskriver att utgivningen ska spegla Åland ur olika perspektiv och innehålla en blandning av historiska och aktuella ämnen. Förslag på frimärksmotiv kan skickas till Frimärksgruppen på adressen Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn eller per mejl till stampsalandpost.com.
Gunilla Häggblom, informatör, Åland Post Frimärken

Hittat fel i texten? Skriv till oss