Foto:

Tack Ålandstidningen för att ni tog upp mitt anförande

Så bra att Ålandstidningen väljer att ta upp mitt anförande från plenum tisdagen den 14 november 2023.

Budgetdebatten har alltid varit en allmänpolitisk debatt så jag följer den praxis som gäller.
Jag tar upp covid-19 och konsekvenserna av den. De flesta väljer att sopa saken under mattan och lämna den där. Med den berör budgeten än i denna dag.

Ja, jag fick tillsägelser av talmannen – flera gånger och jag fick aldrig tala till punkt – min fundering är ju följande, är inte nedstängning av samhället en del av en allmän budgetdebatt där en del ledamöter talade om händelser utanför Åland, medan mitt anförande gällde Åland och ålänningar!

Ekonomin/budgeten är viktig för samhället, våra rederier, vår besöksnäring och våra företag och i synnerhet de mindre företagen for illa av nedstängningen. Dessutom var det en del anställda inom sjukvården som blev utan ersättning då de tvingades lämna sina arbeten när de valde bort att ta ett vaccin. Det trista i hela händelsen var den polarisering som skedde här på Åland och där tidningarna var en stor del i hela polariseringen med dagliga uppmaningar att ta ett vaccin som var snabbt framtaget och utan de normala vetenskapliga studierna som hör till.
De åländska politikerna kunde ha avstått att stänga ner samhället helt då nedstängningen skadade mer i vårt samhälle med en polarisering i frågan. Familjer, vänner, arbetskamrater kom snabbt in i ett vi och dom-tänkande. De blev utpekade som samhällsfara, då menar jag de som valde bort vaccineringen av en eller annan anledning. Dessutom skulle ett covidpass införas för att kunna sålla bland ålänningarna vilka som tagit och vilka som avstått. Varpå de som avstått inte fick delta i samhället. Så frågan är hur gör Åland framöver efter att ha följt direktiv utifrån – är Åland självbestämmande i den här frågan efter lärdomen?

Tidningen tog speciellt från mitt anförande upp fenomenet snabbt utvecklande av cancer. Ni kan göra en mer omfattande undersökning bland annat med statistik från exempelvis USA:s försvarsmakt. Där finns tydlig statistik över dödsfall och vacciner. Den personen tidningen hänvisar till är överläkare Ute Kruger vid länssjukhuset i Kalmar där hon främst ägnar sig åt bröstcancerdiagnostik, hon forskar samtidigt på bröstcancer vid Lunds Universitet.

Det viktigaste i mitt anförande är frågan om Åland ska ge ifrån sig mera makt till utomstående utomparlamentariska organisationer, hittills har det varit till Finland och EU men nu är avtalet med WHO och medlemsländerna aktuellt. Den tas till behandling i december för att sen gälla från maj 2024, det knepiga i frågan är att om en medlemsstat inte agerar utan låter saken bero så tas det som ett godkännande.
För att förstå avtalet och de komplicerade frågorna är det bra att ta del av mer kunskap i ämnet så även Ålandstidningen får härmed en inbjudan till workshoppen.
Inbjudan har gått ut till samtliga ministrar i Norden samt Estland, Lettland och Litauen. Allt för att få mera kunskap så att bättre beslut kan tas.

Avslutningsvis vill jag tacka tidningen för att ni tog upp mitt anförande. Jag önskar att fler i samhället engagerar sig i frågor som berör Åland och vår närdemokrati. Den åländska befolkningen ska inte bli avskräckt att ge sin syn på saker och ting gällande samhället av skrivelserna i Ålandstidningen. Jag hoppas att Ålandstidningen i framtiden är öppen för bredare politisk debatt än vad de nu gett sken av.
Med vänlig hälsning,
Irene Mattsson
Lagtingsledamot för Obunden Samling

Hittat fel i texten? Skriv till oss