Foto:

Ta en funderare nu kring VIS-upphandlingen

Jag hoppas innerligt att lagtinget inte binder Åland till ett vårdinformationssystem utan att granska andra aktörer på marknaden. Lagtinget står inför beslutet om en av Ålands största offentliga investeringar, och då är vi skattebetalare värda ett genomtänkt beslut som beaktar nuläget.

En offentlig upphandling som pågått i 10 år borde kanske egentligen förfalla redan för att det tagit för länge, och i en bransch som utvecklats otroligt mycket under den tiden är det enda ansvarsfulla att granska vad investeringen av denna storlek kunde ge om man involverade andra aktörer. Den tanken är varken ny eller mot några diffusa ”spelregler”. Dessutom är inte offentlig sjukvård ett spel. Det handlar om att hushålla med gemensamma pengar så att befolkningens hälso- och sjukvård tryggas genom att möjliggöra effektiva, rättvisa, rättssäkra, transparenta och anpassningsbara arbetsformer. Så mycket borde stå klart för alla. Men det verkar det tyvärr inte göra.

Här som vägkost de upphandlingsrättsliga principer man följer i Sverige. Även om Åland inte lyder under svensk lagstiftning så torde lagens anda och syfte här vara snarlik grannlandets. Jämför Ålands upphandling för ett nytt vårdinformationssystem mot nedanstående svenska krav för att avbryta upphandling:
• Bristande konkurrens
• Oförutsedda händelser
• Ett felaktigt utformad utvärderingsmodell
• Ett alltför högt pris.
Aino Waller (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss