Foto:

Socialdemokraterna jobbar för Finland och Åland

Statsminister Sanna Marin (SDP) har framgångsrikt lett landet igenom en rad svåra kriser. I henne har vi har en finländsk statsminister som resten av världen känner och respekterar.

Regeringen Marin har under denna period höjt de lägsta pensionerna, genomfört en familjeledighetsreform, stärkt sysselsättningen och drivit på klimat- och miljöarbetet.
Vi menar att det är viktigt att Finland även i fortsättningen leds av socialdemokraterna så att detta goda framtidsarbete ska kunna fortsätta.
Socialdemokraterna är också garanten för att svenska språkets ställning inte försämras. SDP vågar tydligt säga nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna, och därmed ett klart nej till deras finskhetsprogram. Vi socialdemokrater vill stärka svenskans ställning genom att förverkliga målsättningarna i nationalspråksstrategin. Detta är viktigt för Åland och för Svenskfinland.
Vi socialdemokratiska riksdagskandidater i Finland och på Åland ska göra allt vi kan för att trygga ett återval av Sanna Marin. Vi har alltid haft ett gott samarbete mellan våra två socialdemokratiska partier. Vi vill gemensamt förbättra relationerna mellan Finland och Åland, samt framgångsrikt driva viktiga frågor. Nästa mandatperiod ska vi se till att en ny självstyrelselag förverkligas.

Nina Fellman (S), Ålands valkrets
Henrik Löthman (S), Ålands valkrets
Arsim Zekaj (S), Ålands valkrets
Kristne Dzene (S), Ålands valkrets
Dimitri Qvintus (SDP), Helsingfors valkrets
Jacob Storbjörk (SDP), Vasa valkrets
Anna Caldén (SDP), Vasa valkrets
Peter Sjökvist (SDP), Vasa valkrets
Leif Grönroos (SDP), Egentliga Finlands valkrets
Johan Kvarnström (SDP), Nylands valkrets
Anette Karlsson (SDP), Nylands valkrets

Hittat fel i texten? Skriv till oss