Foto:

Skärgården diskrimineras även på tv-området

Vi får väl utgå från att den åländska självstyrelsen har som mål att försvara minoriteten, eftersom man själv i hög grad tillhör en minoritet. Man brukar också konstatera att självstyrelsen i detta fall är ett utmärkt instrument.

I alla samhällen finns de olika grupper som befinner sig i en sämre position än andra. Hur hanterar då självstyrelsen sina egna små grupper? I de exempel som jag kommer att anföra är svaret exceptionellt svagt. Men detta exempel gäller inte generellt,

Det är fråga om TV-bilden i den nordöstra skärgården Brändö och Kumlinge. Alltså en central angelägenhet i dagens samhälle. Var eller varannan vecka uppträder starka störningar, bilden skakar eller försvinner. Det är uteslutet att titta på TV när fenomenet uppträder. Störningar gäller alla kanaler. Värst är det vid högtrycksväder under sensommaren. Det sker när man har konventionell utrustning. Situationen har pågått i många år utan att felet åtgärdats från berörda parter.

Breda åtgärder från konsumenternas sida har med Brändö kommun i spetsen vidtagits. Jag har själv har talat med och skrivit till Ålands radio, landskapsregeringen och ett antal politiker från skärgården och från den så kallade huvudön, utan resultat. Tekniken vid Smedsböle har konstaterat att sändaren är för svag det är det som är orsaken. Det är således en politisk fråga eftersom det krävs pengar för åtgärden men inte stora pengar. När jag talade med landskapets jurist höll hen med mig när jag konstaterade att landskapsregeringen förfar olagligt genom att kräva pengar för en tjänst som man inte levererar. Det är emellertid klart att landskapsregeringeninte tänker fullfölja sina åligganden. Om så ska ske måste vi få någon annan instans att uttala åtgärder.

Ponera att någon annan region på Åland skulle blivit utsatta för samma problematisering, vilken uppståndelse det skulle lett till. Det är ingen överdrift att påstå att det är diskriminering av skärgården och dess invånare det är ett sorgligt faktum som någon rent ut sagt borde skämmas för.

Olof Öström, Brändö

Hittat fel i texten? Skriv till oss