Foto:

Se till att något händer

Det vore på tiden att kommunerna och landskapsregeringen praktiskt tar fram beslut och riktlinjer vad gäller positiv inverkan på miljö och natur.

Bostadsbyggande kräver tomter. Men varför inte börja kräva att ödehus som förfaller rivs eller tomterna säljs med krav om rivning, renovering eller bostadsbyggande? Det vore ju bättre att bebygga befintliga tomter än att skapa nya tomter. Låt naturen vara ifred så mycket som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden.
Hus som står och förfaller är ingen vacker syn. Och en skymf mot de som tidigare bodde där. De hade knappast velat att deras hem skulle stå och förfalla i stället för att bebos. Om arvingar inte vill bygga själva eller sälja tomten till någon annan, kan de sälja eller skänka tomten till kommunen på villkor att kommunen bygger äldreboende där eller något annat som kan gynna kommuninvånarna.

Invasiva arter. Varför gör ni inget för att ta bort dem? Det funkar inte att tro att husägare ska gräva upp lupiner de eller någon tidigare husägare planterat längs diken och som spridit sig metervis. Ibland över till åkern mittemot. Landskapsregeringen borde vidta åtgärder för att ta bort invasiva växter och bedriva jakt eller fångst på invasiva land- och vattendjur. Börja redan i år.

Ett sätt att återställa förtroendet för våra politiker är ju om ni själva faktiskt ser till att nåt händer. Att vi väljare med egna ögon kan se att ni gör något åt de många problem som finns och som ni kan åtgärda. Handlingskraft och resultat är vad vi mäter. Inte tomt prat och politiskt gnäll och tjafs politiker emellan.

Bättre kan ni

Hittat fel i texten? Skriv till oss