Foto:

Samarbete för Åland i EU

Vi ser allt mer hur politiken i EU påverkar också Åland och ålänningarnas vardag. Nya direktiv kring allt från hur det åländska jordbruket ska skötas till tullagstiftning som påverkar skattegränsens effekter kommer från EU. Det är därför det är så viktigt att vi har en egen, åländsk röst också i Europaparlamentet.

EU-valet skiljer sig från andra val eftersom vi ännu inte har fått den egna plats vi har rätt till. Det är antalet röster en enskild kandidat får som avgör hur högt kandidaten hamnar på ett partis lista. Ska Åland ha en chans att komma högt upp på en lista och få ett verkligt inflytande måste vi alltså samarbeta och samla Åland!
Vi kommer från olika partier och har ofta olika infallsvinklar på hur vi ska lösa utmaningar. Men i det här valet inser vi att det är viktigt att lägga allt sådant åt sidan och samarbeta för Ålands bästa.
Vi har också valt att fortsätta samarbetet med Svenska Folkpartiet. Det gör vi av flera orsaker. Först och främst är det ett samarbete som har levererat och kommer fortsätta leverera. Tack vare samarbetet finns det en åländsk specialmedarbetare på plats i Europaparlamentet. Vi har under åren sett att den här posten är direkt avgörande för Ålands möjligheter att påverka. De finskspråkiga partierna har ofta kommit med fina ord om liknande upplägg, men i praktiken är det bara SFP som har levererat.

Vidare är det viktigt att säkerställa ett svenskspråkigt mandat. I takt med att det svenska språkets ställning i Finland blir allt mer utmanade blir det mer och mer viktigt att Finland också har en svenskspråkig röst i EU. Låt oss vara ärliga, Svenska folkpartiet är det enda parti som hittills levererat på den frågan i EU-val. Slutligen kan vi, efter riksdagens omröstning om en egen åländsk parlamentsplats, konstatera att SFP är det enda parti i Finlands riksdag som faktiskt stöder en åländsk plats. För oss är det naturligt att samarbeta med ett parti som, inte bara i ord utan också i handling, stöder ett verkligt åländskt inflytande i EU.

Vi har valt att gemensamt ställa upp Anton Nilsson som Ålands kandidat. Anton kan både Åland och EU-systemet utan och innan och har alla möjligheter att faktiskt kunna påverka i Europaparlamentets tuffa, politiska miljö. I det förra EU-valet lyckades Åland, med gemensamma krafter, för första gången någonsin nå ersättarplatsen till Europaparlamentet och Anton har de fem senaste åren varit Nils Torvalds ersättare. Den här gången kan Åland ta nästa steg, bara vi fortsätter samarbeta. Vi kommer gemensamt att föra en positiv och framåtsyftande kampanj för Ålands bästa. Det är nämligen bara genom brett samarbete som en ålänning har en verklig chans att få inflytande i EU. Nu hjälps vi åt för att göra Anton Nilsson till Ålands röst i Europaparlamentet!

Katrin Sjögren, partiledare (Lib)
Annika Hambrudd och Jesper Josefsson, förste och andre vice ordföranden (C)
Wille Valve, partiledare (MSÅ)
Peggy Eriksson, partiledare (ÅF)

Hittat fel i texten? Skriv till oss