Foto:

» Replik Är politiker lämpade att sitta i styrelser?

Ja, den frågan ställer lagtingsman John Holmberg (Lib) i en debattinsändare i de åländska medierna. För det första vill jag påpeka att det mig veterligt inte finns någon lag eller förordning som säger att LR måste ha politiker i sina styrelser. Är det nu så att liberalerna saknar för styrelseuppdrag kompetenta personer inom sina led, så är det fritt fram att vidtala personer utan politisk bindning, till olika styrelseuppdrag.

För det anda är det alldeles riktigt att jag föreslagit för Obundnas lagtingsgrupp att ÅHS styrelse kunde dras in, och ÅHS ledningsgrupps förslag till beslut, skulle behandlas av LR direkt i stället. Detta skulle spara både tid och pengar.
För det tredje så får Ålands lagtingsledamöter ÅHS budget, bokslut, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och revisionsrapport sig till kännedom och debatt. Jag rekommenderar alla lagtingsledamöter att noggrant läsa genom handlingarna, och i lagtingsdebatten föra fram de åsikter som man har om hur ÅHS verksamhet sköts, samt hur den borde skötas. Det är i det forumet man bör föra fram sina åsikter, och har möjlighet till sakligt (?) bemötande, samt erforderliga förändringar. Tidningarnas debattsidor är inte rätt plats att föra lagtingsdebatter på.
För det fjärde håller jag fullständigt med lagtingsman Holmberg om att politiker inte alltid kan och vet bäst. För att inse detta kan man lyssna på lagtingsdebatterna, eller läsa politikers insändare på debattsidorna i tidningarna!
För det femte andas lagtingsman Holmbergs insändare en stark insikt om att det är valår i år, och en het önskan om att blir återvald till lagtinget!
Runa Lisa Jansson (Ob)
Ledamot av ÅHS styrelse

Hittat fel i texten? Skriv till oss