Foto:

Regeringens beslut att stänga östgränsen

Regeringen beslöt nyligen på ett extra statsrådsmöte att också stänga den sista gränsstationen med landsväg på östgränsen som ett svar på Rysslands hybridoperation mot Finland. Ryssland sa ensidigt upp gränsavtalet med Finland i slutet av oktober. Efter det började asylsökanden komma till Finland över landsgränsen samtidigt som tydliga uppgifter fanns att det var en organiserad operation av ryska myndigheter där asylsökande, som redan haft uppehållstillstånd i Ryssland, tilläts skjutsas mot gränsen för att sedan få cyklar att cykla över den sista biten. Inget händer på den ryska gränsen utan myndigheternas godkännande. Den ryska gränsbevakningen är en del av säkerhetstjänsten FSB (KGB under Sovjettiden).

Bekräftade uppgifter finns om hur man på sociala medier spridit falsk information om att gränsen till Finland är helt öppen. På det sättet luras människor som utnyttjas till att bli ett instrument i en hybridoperation. Hybridoperationens syfte är flera. För det första vill man sprida osäkerhet i Finland samt skapa splittring i det finska samhället. För det andra vill man sprida en bild av Finland i Ryssland och i världen att Finland inte är så tolerant som man säger då man stänger gränsen.
Det här har man delvis lyckats med, men för Finlands regering fanns inga andra alternativ än det man gjorde. Det här handlar inte om att begränsa asylrätten utan om landets säkerhet. Underrättelseuppgifter som man fått fram gjorde att Finlands säkerhetsmyndigheter, men också Utrikesministeriet, rekommenderade regeringen att stänga gränsen och centralisera asylsökningar till flygplatser och hamnar i stället.

En utländsk diplomat, med tillgång till sitt lands underrättelseuppgifter, konstaterade att läget varit mer allvarligt än det sett ut i media. På grund av den juridiska debatten i Finland är det dock viktigt att poängtera att beslutet om att stänga gränsen hela tiden kommit på uppmaning av våra myndigheter, inte något politiskt parti. Därför finns det också grundmurat stöd för åtgärderna i riksdagen där riksdagen är nästan helt enig över partigränserna.

Möjligheten att stänga östgränsen kom genom en ändring av lagstiftningen som gjordes med bred majoritet av den förra riksdagen. Man förutspådde då situationer som precis påminner om det läget vi nu haft på östgränsen. Jag var med och behandlade lagförslaget ingående både som medlem av dåvarande grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet. Där slog vi fast att hela östgränsen kan stängas i exceptionella situationer.

Det är ett exceptionellt fall då man som land utsätts för en hybridoperation. Man testar då Finlands gränser och det har varit viktigt att Finland då haft lagstiftning att kunna reagera med. Regeringen har agerat raskt, professionellt och väl motiverat, något som både Justitiekanslern och gränsbevakningens egen laglighetsövervakning ansett varit både proportionerligt och uppfyllt lagen.

Norge, det andra nordiska landet med landgräns med Ryssland har också sagt att man haft och har beredskap att stänga gränsen till Ryssland på kort varsel i en liknande situation. De har samma internationella förpliktelser som Finland och har entydigt bedömt att de har möjlighet att stänga gränsen på samma sätt. Tyvärr är det så att man i Moskva vill identifiera svagheter. Om man inte fullföljer det man sagt att man kommer göra uppfattas det lätt som en svaghet. Svaghet kan i det här fallet tyvärr leda till eskalering.
Därför är det viktigt att vi har en lagstiftning som kan trygga landets säkerhet i alla lägen, samtidigt som vi slår vakt om rättsstatsprincipen, vilket regeringen hela tiden gjort. Förra regeringen var förutseende genom att föreslå ändringar i dessa lagar. Nuvarande regering har nu enhälligt beslutat sig för att använda lagen eftersom myndigheterna bedömt att det är motiverat och nödvändigt. Det är rätt beslut och visar att lagstiftningen fungerar.

Mats Löfström

Riksdagsledamot

Hittat fel i texten? Skriv till oss