Foto:

En orgie i utsläpp av koldioxid på sjön

Flygets inverkan på klimatet står bara för två procent av utsläppen, bilarna står för över tio procent. Men man har helt glömt nöjessektorn.

Den 23 juli startade nämligen Ålands egen klimatkatastrof, Poker Run, en orgie i koldioxidutsläpp och miljöförstöring. I en artikel angavs att högsta motorstyrkan i en båt var 4500 hk. Det räcker för att driva ett lastfartyg som transporterar 5.000 ton last. Den båten släpper ut cirka 3.500 kilo koldioxid per timme, 3,5 ton! En flygning Stockholm–Rom tur och retur, 4.000 kilometer, ger inklusive höghöjdseffekten 420 kg per person med ett modernt flyg som A320-200 NEO.

Utöver utsläppen av koldioxid (CO2) så förorenar dessa båtmotorer på många andra sätt – oförbränt bränsle, partiklar, kväveoxider för att inte tala om bullerstörningar.

Arrangörer och deltagare visar ett totalt förakt för allt klimat- och miljöarbete, som det för övrigt märks alltför lite av på Åland.

Den så kallade nöjeshelikoptern, som flög turer från Mariehamn sommaren 2019, redovisade sina totala CO2-utsläpp efter avslutad säsong, jag vill minnas att det blev sju ton. Jag uppmanar arrangörerna av Poker Run att presentera den totala mängden bränsle som deltagande båtar använt för transportsträckor och själva tävlingen.

Varje liter bensin ger upphov till 2,5 kg CO2. Blir det 50 eller 100 ton CO2 eller mera? En av deltagarna säger i en intervju att hans båt i ”marshfart” drar cirka fyra liter per sjömil. Omräknat till bil på landsväg blir det 2,06 liter per kilometer eller 206 liter per 100 kilometer. Låter det vettigt bara för nöjet att köra fort?

Jan Grönstrand

Hittat fel i texten? Skriv till oss