Foto:

En obalans vi människor skapat!

I dag råder en stor obalans i vår skärgård både på svenska och finska sidan och naturligtvis är det vi människor som ligger bakom det hela!

Rovfåglar och markpredatorer har tagit över skärgården i människans frånvaro och ejdern lider kanske mest av alla sjöfåglar. Speciellt ådor som med sina egna liv som insats går upp på land för att söka boplats och blir lätta byten för örnen då de inte kan dyka undan angreppen. När den väl klarat första etappen och börjat ruva kommer kråkor, korpar, mink, mårdhund och återigen örnen. Har ådan lyckats ruva fram äggen till ungar börjar resan ner mot stranden där de första ungarna tas av korp och kråka och väl ute på vattnet möts de av örnar och trutar som tar både åda och ungar. Inte många överlever.

En evolution är på gång där havets fåglar överger havsbandet och söker skydd där människorna finns, men måste det vara så att havets fåglar överger yttre skärgården där de hör hemma?

I dag finns föreningen Ådans Vänner som vakar över ådorna dag och natt och bygger tak som skydd så att ådorna ska lyckas få ut åtminstone någon överlevande unge. Men vart är vi på väg? Ska vi övervaka ådfågeln dygnet runt på hela Åland i framtiden?

Överskottet av guding växer för varje år på grund av att så många ådor får sätta livet till och obalansen är total med fem till tio gudingar per åda. Jag har belyst detta problem på min fotosida och fått inlägg av Ålands fågelskyddsförenings ordförande Johan Ekholm att det när de har varit ute och räknat endast varit tre stycken gudingar per åda. Jag ifrågasätter starkt den info och räkning som de nu sprider och det blir direkt missvisande med arbetet för ejdern, när faktum är något helt annat i den åländska, finska och svenska skärgården.

Jag har åkt många turer med båten och fotograferat och dokumenterat ejdern i samma område och det har alltid varit fem till åtta gudingar per åda.

Jag anser att den information de ger gör allting svårare för ejdern och det för inte ejderskyddet framåt. Ejdrarna är i akut behov av hjälp och att en fågelskyddsföring inte kan hålla med om det blir nästan patetiskt och hjälper definitivt inte ejdern.

Niclas Nordlund

Det här är den första av två insändare i ämnet. Den andra publiceras i morgondagens tidning.

Ålands fågelskyddsförenings ordförande Johan Ekholm har erbjudits möjlighet att svara, men vill avstå. Reds. anm.

Hittat fel i texten? Skriv till oss