Foto:

Nu säkrar vi ett åländskt mandat!

Den 9 juni i år är det val till EU-parlamentet, ett val som är mer betydelsefullt än vad många tror.

Vare sig vi vill eller inte har vi ett medlemskap i EU och i Bryssel tas beslut som påverkar vår vardag. I dagsläget har vi ett litet inflytande, men det mycket av det inflytande och den insyn vi har är tack vare ett mångårigt lyckat samarbete med SFP. Genom samarbetet har Åland haft möjlighet att utse en specialmedarbetare till Nils Torvalds som varit SFPs parlamentariker.
Den åländska kampen för en egen plats i parlamentet har hittills varit fruktlös, men vid omröstning i riksdagen var det endast SFP av riksdagens partier som stod upp för Åland. Nu har vi chansen uttrycka vår kraftiga vilja om en egen parlamentsplats genom att sluta upp bakom Anton Nilsson som i dag är ersättare för Torvalds.
Anton Nilsson har en gedigen erfarenhet av arbetet i Bryssel och har flitigt arbetat för åländska intressen. Nätverket finns redan på plats och arbetssättet är bekant, Anton Nilsson är alltså redo att arbeta från första dag.
Att vi dessutom med kraft står upp för det svenskspråkiga mandatet är viktigt i en tid där svenskan i vårt land försvagats. Anton Nilsson är kunnig, har kloka värderingar och prioriteringar, och vill till exempel se ett EU som inte detaljreglerar. Aktuella frågor är bland annat en uppdatering av tullkodexen vilket är en fråga som Anton Nilsson kan och är redo att hugga tag i omgående. Jag kommer att rösta på Anton Nilsson, nr 96, den 9 juni. Gör det du också – tillsammans visar vi att det åländska samhället kräver sin plats i parlamentet!

Andreas Kanborg (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss