Foto:

En musiklekskolavore en möjlig väg

Replik

Anna Holmström (C), jag vet att musikinstitutet håller hög nivå på undervisningen, tack och lov. Men skärgården är inte där undervisningen är.

Barn behöver få dansa och sjunga och spela i tidig ålder, Då börjar vi inte på hög nivå liknande musikinstitutets. Vi plockar upp, lockar fram barnens egen kraft och förmåga, vattnar så alla kan blomma. Därtill behövs en arbetare med skälig lön.

Det går att få en början ute i skärgården – om vi bara har pengar att betala ledare för. Kökar kunde i höst få ledare i sång och spel till barnen om kulturpengar delas mer rättvist när behov dyker upp. Hur kan intresset för musik uppstå om ingen sådan aktivitet finns att få?

Hur kan då barn och unga i skärgården utveckla sina kreativa förmågor så långt att de ens förstår att musikinstitut finns och kanske kan bli en möjlighet för dem? Musik berör alla människor på olika sätt och finns redan i det lilla barnet.

Det går att ordna en musiklekskola. Där kan det, i samarbete med musikinstitutets lärare som inspiratörer, skapas något som leder vidare. För skärgården är ärendet jag skriver om brådskande och angeläget.

Hur många generationer ska vänta på en lösning? Den här frågan har skuffats undan för länge.

Sylvia Sundström

Hittat fel i texten? Skriv till oss