Foto:

Lyft fram miljöelen

Hej Jörgen Pettersson! Jag vet att du är styrelseordförande i Mariehamns Energi och jag har en fråga angående miljöel. Jag såg på er hemsida av en händelse att ni erbjuder miljöel till privatpersoner, kan ni marknadsföra det mer, många känner inte till detta?

Jag är intresserad av teknik/innovationer men ibland kan man fundera på prioriteringsordningen i världen. Att vi landar på Mars är ärligt sagt intressant, men enligt media visar FN:s samlade klimatrapporter i dagarna att vi har extremt kort tid på oss innan vi förstör vår planet. Det är ju faktiskt här vi bor. Det verkar osannolikt att vi alla bor på Mars inom rimlig tid.

Energi, vattenförsörjning, biologisk mångfald är extremt viktiga områden. Jag tror att när folk blir medvetna om saker så leder det ena till det andra att man börjar tänka annorlunda-hållbart på fler områden.

Om man tar miljöel blir det en början, lite dyrare vilket leder till att man tänker på hur man kan spara.

Naturen kommer bli allt viktigare i dagens hektiska samhälle för många tror jag och då blir det svårt att reparera det man jämnat med marken eller om mänskligheten utplånat mängder växter/djurarter

Man tror ofta att man gör saker vid ett senare tillfälle men i detta fall är det inte gångbart, många lyckade projekt finns världen över där man reparerar de skador vi åsamkat oss och naturen.

Jag tror inte man ska underskatta det lilla man kan göra, när många börjar agera i “det lilla” så sprider sig engagemanget. Input till dig i din roll som styrelseordförande i Mariehamns energi och framför allt politiker. Jag tror man skall lyfta fram saken ytterligare för att nå alla invånare.

Marica

Hittat fel i texten? Skriv till oss