Foto:

Lemland – igen!

Under påsken lämnades en skrotbil i diket på den kommunala Langnäsvägen strax efter avtaget till bland annat Andersudde på Järsö. De åländska brickorna skruvades snabbt bort, likaså strålkastarna. Vid kontakt med kommundirektören meddelade hon att tekniska chefen sagt att ”bilen var snyggt och prydligt parkerad i vägkanten” varför kommunen inte kunde göra något. Kommundirektören ombads då att tillsammans med tekniska chefen fara och besiktiga vraket samt att förra kommundirektören nog hade fått bort en liknande skrotbil några år tidigare. Känslorna började nu gå heta på Järsö och kommundirektören upplystes om att Langnäsvägen är Ålands största turiststråk samt att 9 juni skulle Ålands 100-års jubileum firas på Andersudde och då kunde man inte ha ett bilvrak under allas ögon.

Under tiden hade bland annat förardörren brutits upp och framrutan krossats. Så var det med den prydligt parkerade bilen! Allt fler engagerade sig i saken och till slut blev pressen på kommundirektören tydligen för stor för plötsligt fanns en annons i tidningen där ägaren uppmanades att ta bort bilen (obs) senast 8 maj annars skulle kommunen bortforsla den.

Nå nu tänkte Järsöborna nu kommer det att hända något. Men dagen kom och försvann likaså dagarna därefter. Varför hände inget? Jo tekniska chefen var så överhopad med arbete att han inte hann ringa bärgaren. Vadå? Ett fem minuters samtal? Men nu är vraket borta. Så tack för det.
Men nu frågar man sig om detta är ännu ett utslag för Lemlands ovilja mot Järsö-Nåtö? Eller har man för lite tjänstemän på kommunen? Hur många finns på tekniska sidan? Behöver man anställa en infrastrukturdirektör (sic)? Eller är det den kommunala service Lemland är beredd att ge sina innevånare? Är det faktiskt lika illa på hela den åländska landsbygden? Men vänta nu. Då borde det ju ligga bilvrak både här och där i dikena längs kommunalvägarna och så illa är det ju inte. Eller?

Johan Dahlman

Hittat fel i texten? Skriv till oss