Foto:

Johansson glömde ”om”

I sin krönika den 16 april tar professor Edvard Johansson upp dilemmat i valet om industriell vindkraft. Jag uppfattar att han landar i att motståndarna ska ta hänsyn till det goda ekonomiska resultatet av satsningen. I detta sammanhang glömmer han det lilla ordet ”om”!

OM vindkraftsparken blir lönsam så ska det uppväga förlusten av Norrhavet. Tillsvidare finns det ingenting som talar för detta, enligt professor Christian Sandström i Affärsvärlden.

En litterär profil med anknytning till Norrhavet, professor Olof Enckell har sagt ”Om ej om i vägen vore kuddorna i luften fore”.
Dag Nyman
Professor med anknytning till Norrhavet

Hittat fel i texten? Skriv till oss