Foto:

Jag har lösningen för avfallshanteringen

Tomas Boedeker är upprörd över att jag hade fel om hans arvode som vd för Proans. På deras hemsida är sista informationen om räkenskap en budget för år 2019? Det var budgeterat löner och arvoden 16.800 euro och administrativa kostnader 5.270 euro men hur fördelas beloppen om vd lyfter 6.000 euro? Drygt 22.000 euro är kostnaden för ingenting men ändå har man inte lyckats med att få relevanta uppgifter uppdaterade sedan år 2019?

Det är en del som har hört av sig till mig efter de tre insändarna, både privatpersoner och politiker. Ingen har dock hört av sig från de fyra största partierna Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och MSÅ. Kanske är det under deras värdighet att kontakta mig eller besvara mina påståenden i mina insändare? Det kan också bero på att de vet att de endera är bakom hela soppan men att de dessutom också har haft alla möjligheter att göra något under åren men de har valt att inte göra något över huvudtaget. Här finns väl också orsaken till varför regering –opposition inte fungerar för det är enbart Ålands Framtid som offentligt har opponerat sig!

Istället för flera utredningar föreslår jag en kurs i att läsa innantill den åländska avfallslagen. Lagen är nämligen kristallklar över vem som ska ta hand om konsumentförpackningarna efter användning men av någon märklig anledning så vill/kan inte beslutsfattarna ta åt sig detta faktum?

Bakom hörnet ligger nu nästa ändring av kostnadsfördelningen av hanteringen av konsumentförpackningar. Livsmedelsbehållare, muggar, våtservetter och tobaksvaror plus några produkter till får utökat producentansvar. Saxat ur Naturvårdsverket Sveriges hemsida: ”Enligt principen om att förorenaren ska betala så införs ett utökat producentansvar för ett antal produkter. Det utökade producentansvaret innebär att producenterna ska stå för kostnaden för medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga system samt uppstädning av sina produkter. Kravet träder i kraft i januari 2023 för befintliga producentansvar och tobaksvaror”.

I vanlig ordning är det väl inget som berör Åland för här vet vi nog bättre än alla andra hur saker och ting ska skötas? Det fungerar ju eftersom notan alltid riktar sig till de åländska hushållen och väldigt få vågar träda fram med namn och kräva ett slut? Det är bara att lyfta på hatten för Nina Backlund och Caroline Lönngren som vågar stå upp samt kämpa mot väderkvarnarna!

Undertecknad, har han någon lösning eller pekar han enbart utåt? Ja, jag har lösningen för avfallshanteringen på Åland som skulle göra det billigare både för hushållen och det åländska näringslivet samt även vara bra för miljön.

Är det någon politiker som vågar ta kontakt?

Krister A. Martell

Hittat fel i texten? Skriv till oss