Foto:

Ingen vill försämra Medis förutsättningar

Debatten kring Medis fortsatta varande i Böndernas hus har engagerat och det är både förståeligt och fint. Medis är både en viktig aktör inom den fria bildningen och inom uppdragsutbildningen, det vill säga svenska kurser för inflyttade. Det har under debatten startats en namninsamling under devisen “Rädda Medis” med nästan 300 underskrifter i skrivande stund.

För det första är det viktigt att poängtera att ingen har uttryckt en vilja att lägga ner eller försämra Medis förutsättningar. Hela processen har koncentrerat sig på det hyresavtal från 2005 som Mariehamns stad har med Landskapets pensionsfond för Böndernas hus. Ett avtal som är förlegat och ofördelaktigt både för Mariehamn, Medis och alla andra medlemskommuner.

Avtalet sätter stora krav på hyrestagaren, där bland annat underhåll och inre renoveringar åläggs denna. Detta skapar stora kostnader och risker, samtidigt som huset är i undermåligt skick och kräver stora ingrepp. Dessa brister återfinns i beredningen som presenterats för både stadsstyrelsen och bildningsnämnden. Bara för år 2024 är 75.000 euro reserverat för renoveringar. Dessa kostnader belastar Medis verksamhet och borde inte höra till hyrestagarens uppgifter. Samtidigt hamnar Medis rektor agera disponent för lägenheter, affärs- och lagerlokaler i huset, något som verkligen inte hör till det pedagogiska arbetet.

En uppsägning av avtalet är alltså inte endast viktigt för skattebetalarna, både i Mariehamn och de övriga medlemskommunerna, utan även för Medis. Stadsstyrelsen beslutade att föra förhandlingar med Pensionsfonden för att få fram ett nytt avtal för Medis som ligger mer i tiden. Samtidigt är det viktigt att vi ser över de befintliga fastighetsresurserna inom staden och ser möjligheter till en ny placering, inte minst då Medis har en uttalad strategi att sprida på kursutbudet över hela Åland. Man kan alltså anta att behovet av lokaler inom Mariehamn minskar på sikt.

Slutligen gällande integrationsutbildningen. Det är en jätteviktig utbildning där det samlats mycket kunskap inom Medis. Dock finns det inga garantier att denna kommer att fortsätta under Medis vingar inom all framtid, då den upphandlas i omgångar. Om staden inte skulle vinna upphandlingen skulle Medis fria bildnings kostnader med nuvarande hyresavtal fördubblas. Vi ser dock gärna att SFI-utbildningen fortsätter under Medis vingar men dagens upplägg riskerar höja kostnaderna för fria bildningen explosionsartat.

Michele Ferrari (Lib)
Stadsstyrelsens ordförande
Elias Lindström (Lib)
Bildningsnämndens ordförande

Hittat fel i texten? Skriv till oss