Foto:

Icke demilitariserade unioner

Som vi fick läsa i ledaren den 23 maj så förekommer det diverse påverkningskampanjer såväl från öst som väst. Parallellt pågår det diskussioner om en starkare och enhetligare EU-militärunion inklusive ny militärakademi, vilket inte är någon ny tanke. Sedan skapandet av Maastricht-fördraget 1991 har frågan alltid diskuterats på EU:s toppmöten.

Embryon till militärt samarbete (franska revisionsrättens rapport 2008) har under årens lopp utvecklats så här:
1. Den fransk-tyska brigaden bildades 1989 (samlade mer än 5.000 man i tre garnisoner på tyskt territorium).
2. Eurocorps (European Defence Corps) skapades 1992 mellan Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien och Luxemburg (består av en stab på cirka 1.000 personer och kan nå 60.000 man).
3. Eurofor, som bildades 1995 mellan Frankrike, Italien, Spanien och Portugal (med ett hundratal anställda i Florens).
4. Den fransk-tyska marinstyrkan skapades 1991.
5. Euromarfor är flottans motsvarighet till Eurofor.
6. European Air Group bildades 1994 av Frankrike och Storbritannien, tillsammans med Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna och Belgien (den är begränsad till en personalstyrka på cirka tjugo personer, baserad nära London).
7. Europeiska luftfartscentrumet är i Nederländerna (där 25 tjänstemän arbetar som sköter utbytet av en teoretisk reserv på mer än 250 transportflygplan).

Dessa EU-organ mobiliserar vissa resurser. År 2007 hade Eurocorps redan en budget på 12,9 miljoner euro. Aktuella uppgifter hittar man inte utan specialkunskaper på EU:s egna sidor utan till exempel på www.eurocorps.org.

Ålands demilitarisering kan med tiden mycket väl visa sig vara något mer betydelsefullt än vad man skulle tro, vid sidan om den här europeiska soppan av militära ”unioner” samt Nato som på olika sätt samarbetar med dessa.

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Merja Renvall (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss