Foto:

Hur gick det så här?

Läser i lokaltidningen att kocken Michael Björklund startar en ny kockutbildning i Karis. I intervjun i Ålands Radio säger han att han försökt få till en liknande utbildning på Åland i flera år. Men att det inte har funnits ett intresse. Hur är detta ens möjligt?

De politiker som låg bakom den åländska gymnasiereformen som genomfördes för flera år sedan är beviset på hur politiska beslut ibland kan bli helt fel. Att vi nu dessutom får höra att politiker och ansvariga inom utbildningssektorn inte är intresserad av en kockutbildning med Ålandskocken på Åland är ännu mer förvånande.
Detta mot bakgrund av hur svårt det är att rekrytera kockar för våra lokala restauranger och åländska rederier. Hade inte en kraftsamling med utbildning och praktik både på land och till sjöss varit någonting bra för hela Åland. Hur gick det så här?
Anders Holmberg
Företagare

Hittat fel i texten? Skriv till oss