Foto:

Gott ledarskap sparar, dåliga kostar

Böge Holmberg (C) påstår i en insändare att jag inte har förståelse för vad styrelse- och nämnduppdrag innebär. Utan att koppla sitt resonemang direkt till det aktuella ärendet blir det för läsarna otydligt vad Böge Holmberg är ute efter. Tala gärna ur skägget.

Frågan Holmberg kommenterar är att jag påtalat det olämpliga i att ha en ordförande för en myndighet (Marcus Måtar i Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM) som inte följer lag och principer för god förvaltning. Tack och lov har landskapsregeringen också nu insett situationens allvar och gett ordförande en reprimand. En ordförande kan inte vara både beredande, föredragande och beslutande i samma ärende. Det är heller inte konstruktivt att kränka andra styrelsemedlemmar och myndighetspersoner på möten och i media.

Det jag lärt mig under mina år i åländsk politik och förvaltning är att ordförande spelar en viktig roll. Ordförande sätter tonen för samtalet och samarbetsklimatet. Om samspelet mellan tjänstemän och ordförande inte fungerar blir det bekymmer för både verksamheten och styrelsearbetet. För att systemet ska fungera på ett rättssäkert och korrekt sätt finns lagar, stadgar, arbetsordningar som reglerar detta. Om tilliten brister mellan parterna blir formalia ännu viktigare.

Jag har också under mina år sett vad konflikter kan kosta. Oändligt med pengar, arbetstid och konsultkostnader för konflikthantering har det gått åt för att fel begås och för att man inte klarar av att hantera ärenden på en professionell nivå. Ett gott ledarskap sparar resurser både mänskligt och ekonomiskt, dåligt ledarskap kostar.

Holmberg vet själv vart det kan bära ifall man inte respekterar spelregler och rollfördelning i en styrelse. Efter fallet med Enerexit så är kanske inte Centerns Böge Holmberg den bästa personen att läxa upp andra.

Camilla Gunell (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss