Foto:

FN prickar Finland för medling i fall av våld i nära relationer

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) har återigen den 31 oktober 2022 prickat Finland för medlingen i fall av våld i nära relationer. Frågan ska nu också omfattas av en intensivare övervakning enligt pressmeddelandet från Utrikesministeriet. Också på Åland förekommer medling i våld i nära relationer. Målsättningen med medling är vanligtvis att minska på antalet rättegångar. Detta får dock inte ske på bekostnad av offrets rättsskydd.

En kvinna som upprepade gånger blir utsatt för trakasserier och våld traumatiseras. Även om medling ska vara frivilligt kan det vara svårt för en traumatiserad kvinna att värja sig från medling. Den som har utsatts för våld är inte i en jämlik situation med den som har utövat våldet. I värsta fall kan medlingsförfarandet utsätta kvinnorna för mera våld efter medlingen. Därför bör medling undvikas.

Enbart polis och åklagare kan hänvisa ärenden till medling. Frågan kan enkelt lösas genom att möjligheten till medling helt enkelt raderas i polisens och åklagarens blanketter när det handlar om våld i nära relationer. Sedan finns det säkert andra brott- och tvistemål där medling kan fungera bra.

Mariehamns Zonta Club tillhör distrikt 20, vilket innefattar Finland och Estland med 65 klubbar och cirka 1.500 medlemmar. Mariehamns Zonta Club har tagit initiativ till att distriktet med alla medel ska verka för att myndigheterna tillser att medling i samband med våld i nära relationer upphör i Finland.
Zontarörelsen genomför sedan år 2012 en återkommande global kampanj kallad ”Zonta Says No to Violence Against Women” under tiden 25.11-16.12. Mariehamns Zonta Club uppmanar alla att under kampanjdagarna bära orange för att hjälpa oss att synliggöra det viktiga arbetet som pågår.

Styrelsen för Mariehamns Zonta Club
www.zonta.fi/mariehamn

Hittat fel i texten? Skriv till oss