Foto:

Det ena ute-sluter inte det andra

Vi respekterar landskapsläkarens beslut att avsluta debatten, men vill rätta till ett missförstånd. Observanta läsare har säkert noterat att landskapsläkaren och Ålands Hälsoalternativ talar förbi varandra, och till och med lägger olika betydelse i ”att bli frisk”.

Landskapsläkaren bestrider att principerna för evidens skulle utgå från läkemedelsindustrins behov, och menar att industrin själv säkert skulle vara nöjd om det räckte med att redovisa hur många patienter som blivit friska. Men patienter som behöver fortsatt läkemedelsbehandling är inte friska, och de flesta läkemedel skulle därför sakna evidens om det krävdes att patienterna skulle bli friska. Det är ett mått på evidens som inte passar för läkemedel, ingen vill väl dra in insulin, hjärtmediciner och så vidare (alla kan inte bli friska). Däremot är andelen som blir friska ett bra mått för komplexa orsaksinriktade individanpassade behandlingar som inte i sin helhet kan testas med randomiserade kontrollerade studier. Det ena behöver inte utesluta det andra.
Ålands Hälsoalternativ avfärdar inte evidensbaserad prevention och behandling. Vi tydliggör och problematiserar begreppet eftersom det används monopolistiskt som argument mot behandlingar som kan hjälpa många av de patienter som inte får (bra) hjälp av evidensbaserad vård.

Styrelsen för Ålands Hälsoalternativ r.f.

Hittat fel i texten? Skriv till oss